Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Średzkiej Strugi i Maskawy

Kod obszaru:

PL169

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

1519 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Mała ostoja obejmująca fragment niewielkiej doliny rzecznej z mozaiką podmokłych łąk, pól, dawnych wyrobisk potorfowych, zbiorowisk szuwarowych, olsów i łozowisk oraz kompleks stawów rybnych. Ważna w skali kraju ostoja lęgowa rybitwy czarnej, a także istotny punkt przystankowy dla migrujących ptaków blaszkodziobych, szczególnie gęsi.

Ostoja obejmuje doliny niewielkich dopływów Warny przecinających Równinę Wrzesińską - obszar rolniczy o niedużym zalesieniu. Rozciąga się między miejscowościami Szczodrzykowo i Miłosław. Dno doliny zajęte jest głównie przez ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska oraz silnie zarośnięte roślinnością szuwarową dawne wyrobiska potorfowe. Największy kompleks torfianek znajduje się w rejonie Środy Wielkopolskiej, zajmuje on powierzchnię ponad 100 ha. W zachodniej części ostoi, w rejonie miejscowości Szczodrzykowo i Pierzchno, znajdują się dwa płytkie zbiorniki retencyjne (o powierzchni kilku-kilkunastu hektarów) zbudowane na potrzeby nawadniania okolicznych pól uprawnych. We wschodniej części ostoi leży duży kompleks stawów rybnych w Miłostawiu otaczanych lasami oraz polarni uprawnymi. W okresie wiosennych wezbrań znaczna część ostoi jest silnie podtopiona lub zalana. Największe powierzchnie zalewowych łąk położone są w rejonie Środy Wielkopolskiej oraz Nietrzanowa.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Turystyka krajoznawcza:

 • Jarosławiec
 • Środa Wielkopolska: Kolegiata pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP oraz 3 domki senatorskie z XVIII w.
 • Brodowo
 • Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" Nietrzanowo
 • Słupia Wielka
 • Szlachcin
 • Pałac w Winnej Górze

Turystyka aktywna:

 • Transwielkopolska Trasa Rowerowa
 • Powiatowa Kolejka Wąskotorowa Szlak Czerwony
 • Szlak czerwony : Miłosław (PKP) - Winna Góra - Winne Góry - dolina Miłosławki - Miłosław (park) - Miłosław (PKP)
 • Szlak Niebieski: Miłosław (park) - Sarnice - Czeszewo
 • Szlak żółty : Orzechowo - Czeszewo - Szczodrzejewo - Nowa Wieś Podgórna

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenia w ostoi:

 • zarastanie łąk oraz wyrobisk potorfowych zbiorowiskami szuwarowymi;
 • płoszenie ptaków na skutek silnej presji wędkarskiej w kluczowych fragmentach ostoi.

Inne ważne zagrożenia w ostoi:

 • zbyt szybkie opróżnianie zbiorników retencyjnych podczas sezonu lęgowego ptaków (w suchych latach);
 • lokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi zespołów turbin wiatrowych;
 • zanieczyszczenie wód.

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 223/229, 61-485 Poznań, tel.: 61 831 11 77, fax 61 831 11 99, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Środa Wielkopolska (średzki (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Kleszczewo (poznański, woj. wielkopolskie)
• Kórnik (poznański, woj. wielkopolskie)