Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Widawy i Oleśnicy

Kod obszaru:

PL147

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

972 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA

Opis przyrodniczy:

Teren ten cechuje się gęstą siecią hydrograficzną, której główną oś wyznacza rzeka Widawa wraz ze zlewniami pięciu mniejszych dopływów. Najcenniejszym siedliskiem są zalewowe łąki, które w okresie wiosennym stanowią miejsca gromadzenia się dużych stad gęsi, kaczek i ptaków siewkowych oraz są lęgowiskiem ptaków terenów podmokłych.

Opisywany obszar położony jest na wschód od Wrocławia w międzyrzeczu Widawy i Oleśnicy. Skraje ostoi wyznaczają wsie Brzezia łąka, Dobrzykowice, Krzyków i Chrząstawa. Ostoja obejmuje szeroką i silnie zabagnioną dolinę rzeczną. Widawa wylewa regularnie kilka razy w roku, co przy braku dróg i mostów sprawia, iż obszar ten jest słabo dostępny. Dominującą formą użytkowania są łąki i pastwiska, a w południowej części w okolicach wsi Dobrzykowice także pola uprawne, które powstały po przekształceniu łąk wykorzystywanych w przeszłości jako pola irygacyjne. W latach 90. zaprzestano kośnego i pastwiskowego użytkowania łąk oraz prowadzenia zabiegów melioracyjnych, w wyniku czego doszło do wtórnego, silnego zabagnienia i powstania lokalnie trwałych, całorocznych rozlewisk, na których obecnie gniazduje szereg gatunków ptaków wodnych, w tym trzy gatunki perkozów. Wiosną, w okresie wysokich stanów Widawy, większość gruntów ornych i łąk zostaje zalana; gromadzą się tam na nocleg i żerowanie duże stada gęsi, kilka gatunków kaczek, a także ptaków siewkowych, m.in. siewek złotych i czajek. W miejscach o wysokim poziomie wód wytworzyły się zbiorowiska roślinności bagiennej, głównie turzycowiska, w tym zespól turzycy wielkiej. Wszystkie siedliska mają charakter mozaikowy. Przy ciekach i rowach występują płaty trzcinowisk, niewielką powierzchnię zajmują też zbiorowiska zaroślowe o charakterze łęgowym z dominującymi wierzbami, topolami i olchą czarną.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w okolicach Wrocławia. Są tam atrakcyjne lasy łęgowe, oraz malownicze łąki. Atrakcją turystyczną jest też Wrocław, w którym jest wiele możliwości noclegu i stołowania się.

Preferowany dojazd do Wrocławia to koleją lub samochodem.

Wrocław leżący nad Odrą to cudowna stolica Dolnego Śląska o bogatej przeszłości, liczącej ponad 1000 lat. Jest to jeden z najciekawszych, a przy tym najpiękniejszych ośrodków miejskich w naszym kraju, niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców i turystów.

Wrocław zachwyci każdego - piękna architektura, urocze zaułki, zielone połacie, knajpki z niecodziennym klimatem, prężnie działające ośrodki kulturalne i rekreacyjne oraz niepowtarzalna atmosfera ogólna miasta sprawiają, że nie chce się stąd wyjeżdżać. Swe bogactwo, znaczenie i różnorodność kulturową Wrocław zawdzięcza kontaktom handlowym pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami od najdawniejszych czasów i choć był on przez pewien okres pod obcym panowaniem, polskość nigdy się w nim nie zatraciła.

Niektórzy nazywają Wrocław Wenecją Północy. Na pierwszy rzut oka to porównanie może nam się wydać mocno przesadzone (no bo właściwie gdzie te kanały?), jednak wkrótce przekonamy się, że w pełni oddaje atmosferę miasta. Dzieje Wrocławia rozpoczęły się już w średniowieczu, gdy znalazł się on na trasie jednego z największych traktów kupieckich – Bursztynowego Szlaku. Dziś znajduje się tutaj drugi co do wielkości w Polsce Rynek (na pierwszym miejscu jest Kraków), dziesiątki imponujących gotyckich kościołów, dokładnie sto dwadzieścia mostów (w tym świeżo wybudowany Most Milenijny) i ogromna ilość parków.

Na początek spaceru po Wrocławiu warto wybrać pięknie odrestaurowane Stare Miasto. Stamtąd, po przekroczeniu rzeki Odry dotrzemy na wrocławskie wyspy. Najstarszą z nich jest Ostrów Tumski - pełen zieleni, wspaniałej architektury kościelnej i uroczych zaułków, po których można błądzić godzinami.

Jeśli trafimy tutaj na dłużej niż weekend, warto zorganizować wyprawę do wschodniej części miasta. Leżący na prawym brzegu Odry Plac Grunwaldzki nie jest może najurokliwszym miejscem w mieście, ale warto zapoznać się z jego burzliwą historią (podczas drugiej wojny światowej pełnił on funkcję pasa startowego). Jeszcze dalej na południe odnajdziemy wybudowaną w latach trzydziestych ubiegłego wieku Halę Stulecia (Ludową), wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Inną budowlą z okresu Trzeciej Rzeszy, na którą natrafimy w tej okolicy, jest gigantyczny Stadion Olimpijski wybudowany w 1936 roku i od tego czasu cierpliwie czekający na swoje Igrzyska. Z kolei tuż za Halą znajduje się Park Szczytnicki, a w nim malowniczy Ogród Japoński z oryginalną roślinnością sprowadzoną z Kraju Kwitnącej Wiśni. A dla małych i dużych dzieci wielką atrakcją pozostaje Wrocławski Ogród Zoologiczny.

Dzięki swojej barwnej historii Wrocław stał się miastem wielokulturowym, w którym przenikają się wpływy niemieckie (odziedziczone po przedwojennym mieście Breslau) oraz polskie, a właściwie kresowe: spora część wrocławian to potomkowie mieszkańców polskiego Lwowa, przewieziono tu także większość dorobku kulturowego tego miasta. Na czele plasuje się Biblioteka Ossolineum i Panorama Racławicka.

Zagrożenia:

Kluczowe zagrożenia w ostoi

  • osuszenie łąk i zastoisk wody na skutek udrożnienia kanałów melioracyjnych;
  • powolny proces sukcesji, w tym ekspansja nawłoci Solidago sp. i rozwój roślinności drzewiastej;
  • zaorywanie i zamiana łąk na pola uprawne.

Inne ważne zagrożenia w ostoi

  • urbanizacja i budowa sieci drogowej;
  • zaśmiecanie i nielegalne składowanie śmieci;
  • prace melioracyjne;
  • szybki rozwój zabudowy mieszkaniowej wokół wsi Dobrzykowice, w mniejszym stopniu także wokół Brzeziej łąki;
  • płoszenie ptaków w wyniku penetracji terenu przez ludzi — dotyczy to głównie rejonu Dobrzykowic;
  • polowania.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• batalion - ptak
• bąk - ptak
• bielik - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• cyraneczka - ptak
• cyranka - ptak
• czajka - ptak
• derkacz - ptak
• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• gąsiorek - ptak
• gęgawa - ptak
• gęś białoczelna - ptak
• gęś zbożowa - ptak
• jarzębatka - ptak
• krwawodziób - ptak
• bekas kszyk - ptak
• krzyżówka - ptak
• łabędź niemy - ptak
• płaskonos - ptak
• podróżniczek - ptak
• siewka złota - ptak
• świstun - ptak
• zimorodek - ptak
• żuraw - ptak
• rożeniec - ptak
• perkoz rdzawoszyi - ptak
• bekasik - ptak
• dudek - ptak
• świerszczak - ptak
• strumieniówka - ptak
• brzęczka - ptak
• wąsatka - ptak
• srokosz - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71 340 68 07, fax. 71 340 68 06, email: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, www.wroclaw.rdos.gov.pl

Dolnośląska Informacja Turystyczna, Sukiennice 12, 50-107 Wrocław, tel. (71) 342-01-85, fax (71) 342-28-98, e-mail: wroclaw-info@itwroclaw.pl, www.dot.org.pl

Jednostki administracyjne:

• Długołęka (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Czernica (wrocławski, woj. dolnośląskie)
• Wrocław (Wrocław, woj. dolnośląskie)