Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kolimagi

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2,5 ha

Status formalny:
Obszar konsultowany przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r.

Opis przyrodniczy:

Obszar obejmuje dwa niewielkie (odpowiednio: 0,98 ha i 1,42 ha) piaszczyste pagórki położone w rozległej, zatorfionej dolinie Skrody (lewy dopływ Pisy) w odległości ok. 1 km na południowy-zachód od wsi Kolimagi. Pagórki porasta niska roślinność murawowa. Jedynie u ich podstawy, występuje wąski pas luźnych, osikowo-brzozowych zadrzewień.

Pod względem geograficznym teren ten należy do Wysoczyzny Kolneńskiej będącej częścią Niziny Północnopodlaskiej.

Jest to w chwili obecnej najobfitsze udokumentowane stanowisko sasanki otwartej w Polsce. Wyjątkowość tego obszaru oprócz bardzo dużej liczebności sasanki otwartej podkreśla jej bardzo duże zagęszczenie, które wynosi 1188,75 osobników/ha oraz obecność sasanki łąkowej.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Dojazd autobusem PKS z Łomży.

Kolno

Zabytki:

  • Klasycystyczny kościół p.w. św. Anny wzniesiony w latach 1834-35 wg proj. Chrystiana Piotra Aignera, rozbudowany w latach 1906-07 o 2 kaplice boczne, w ołtarzu gł. barokowy krucyfiks z XVIII w. i obraz Patronki, organy z 1893 r.; dzwonnica wzniesiona w 1862 r. wg proj. A. Majewskiego; plebania z 1883 r.;
  • Cmentarz komunalny (dawny parafialny), rzymskokatolicki, 1809 r.: Grób Nieznanego Żołnierza, zbiorowa mogiła poległych dn. 20.08.1920 r. we wsi Leman obrońców ojczyzny (wojna polsko-bolszewicka); ogrodzenie i brama cmentarza;
  • Cmentarz komunalny, rzymskokatolicki: mogiła zbiorowa z I wojny światowej;
  • Układ urbanistyczny miasta;
  • Synagoga z 1803 r., spalona w 1939 r. przez Niemców, odbudowana po II wojnie św. na dom towarowy, obecnie w remoncie z przeznaczeniem na działalność gastronomiczno - hotelarską;
  • Cmentarz żydowski założony w 1817 r., pozostałości ok. 100 macew, najstarsza z 1824 r.

Zagrożenia:

Na jednym z pagórków istnieje wyrobisko o powierzchni 0,30 ha, w którym składowane są śmieci. Dalsze wydobycie piasku może spowodować znaczne zniszczenia w populacji sasanki. Zagrożeniem jest presja antropogeniczna objawiająca się zrywaniem kwiatów lub wykopywaniem całych roślin. Wobec dostępnych na rynku efektownych i odpornych na przemarzanie odmian sasanek oraz sporadyczną penetrację obszaru w okresie wiosennym, jej natężenie będzie z pewnością maleć. Zaobserwowano sporadyczne zgryzanie pędów kwiatowych sasanek przez sarny. W przyszłości bardzo poważnym zagrożeniem dla lokalnej populacji sasanki otwartej może być sukcesja.

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel. 85 740 69 81 wew. 10, fax. 85 740 69 82, http://www.rdos.eu, email: bialystok@rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Kolno (kolneński, woj. podlaskie)