Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stary Bukowiec

Kod obszaru:

PLH220082

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

308,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Falisty teren zajęty przez pola uprawne i ugory, a częściowo ubogie lasy sosnowe na gruntach porolnych, z zagłębieniami, w których występują torfowiska przejściowe, w przeszłości eksploatowane. W dołach potorfowych i oczkach różnej wielkości występuje strzebla błotna. Stanowisko strzebli błotnej rokujące nadzieję na dalsze utrzymywanie się jej populacji w dobrym stanie. Jest jednym z miejsc występowania tego gatunku na granicy rozległego kompleksu lasów sosnowych Borów Tucholskich.

Dane zaktualizowano 2011 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Starogardu Gdańskiego, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Stara Kiszewa.

Turystyka krajoznawcza

Zabytki na terenie gminy:

 • Kościół w Starej Kiszewie p.w. św. Marcina
 • Kościół w Starych Polaszkach p.w. św. Mikołaja
 • Zamek Kiszewski
 • Przydrożne figurki
 • Zabytkowa kuźnia w Wilczych Błotach
 • Zespół dworsko-parkowy z II p. XIX w Starym Bukowcu
 • Dworek Czarlińskich w Chwarznie
 • Dworek myśliwski w Czernikach
 • Dwór Skórzewskich w Starych Polaszkach
 • Zabytkowa kostnica w Starej Kiszewie
 • Grób masowy w Starej Kiszewie

Zagrożenia:

Potencjalne zagrożenia stanowią: zasypywanie zbiorników ze strzeblą, ich osuszanie oraz procesy naturalnego zarastania, a także zanieczyszczenie wody środkami z działalności rolniczej oraz ewentualność zarybiania większych oczek gatunkami ryb drapieżnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bocian biały - ptak
• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 , 80-748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800,  fax: (58) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Stara Kiszewa (kościerski, woj. pomorskie)