Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Ostoja Nowodworska

Kod obszaru:

PLH140043

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

51,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Odizolowany, niewielki kompleks leśny zlokalizowany w mezoregionie Kotliny Warszawskiej (lasy liściaste stanowią 100% powierzchni obszaru). Biorąc pod uwagę izolację nowodworskiej populacji zgniotka cynobrowego (najbliższe pewne stanowiska znajdują się w Puszczy Białowieskiej) znaczenie tej ostoi z punktu widzenia zachowania różnorodności biologicznej regionu jest bardzo duże.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Nowy Dwór Mazowiecki leży na Nizinie Środkowopolskiej w Kotlinie Warszawskiej, w województwie mazowieckim, 34 km na północ od Warszawy, przy szlakach komunikacyjnych: drogowym (trasa szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk), kolejowym (łączącym Warszawę z portami Wybrzeża) i rzecznym (północ - południe).

Turystyka krajoznawcza

Twierdza Modlin

Twierdza Modlin jest międzynarodowym pomnikiem architektury obronnej tworzy ją wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień zawierający w sobie elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. W Twierdzy stacjonowały na przemian armie czterech państw: Francji, Rosji, Niemiec i Polski. Twierdza była w swej historii czterokrotnie broniona: w 1813, 1831, 1915 i 1939 roku. W 1920 roku w oparciu o nią toczyły się walki polsko-bolszewickie. Obsadzały ją wojska polskie (Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, wreszcie Rzeczypospolitej), francuskie (napoleońskie), saskie, wirtemberskie, rosyjskie i niemieckie (II i III Rzeszy). Potocznie nazwą "Twierdza Modlin" określa się jedynie część centralną Twierdzy, tworzącą dzielnicę Modlin-Twierdza Nowego Dworu Mazowieckiego, jednak faktycznie oznacza ona także forty wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia, które zostały wzniesione w okresie od lat 80-tych XIX wieku do wybuchu I Wojny Światowej oraz towarzyszące im liczne dzieła z różnych okresów.

Ponadto warto zobaczyć w Nowym Dworze Mazowieckim:

  • Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła (Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii, św.Stanisława bpa i Apolonii).
  • Spichlerz
  • Wieża Czerwona
  • Wieża ciśnień

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem jest sposób prowadzenia gospodarki leśnej eliminujący możliwość pozostawiania powałów i obumierających drzew, co w znaczący sposób ogranicza dostępność nisz ekologicznych wykorzystywanych przez zgniotka. Innym, bardzo istotnym zagrożeniem może być nielegalny odłów chrząszczy, bowiem poza bezpośrednim ich wyłapywaniem prowadzić może do zniszczenia dostępnych miejsc rozwoju chrząszczy.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• zgniotek cynobrowy - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel. 22 556 56 00, fax. 22 556 56 02, email: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, www.warszawa.rdos.gov.pl
  • Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin, ul. Gen. Ledóchowskiego 160, tel. 22 713-04-65; 0-503-999-673, http://www.3rzeki.pl
  • Klub Przewodników Terenowych PTTK "BASTION", ul. Gen Ledóchowskiego 5, tel. 22 686-21-35; 22 775-25-05
  • Giełda Modlin Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 99, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. kom. 0 604 528 293, tel. kom. 0 600 456 959, www.twierdzamodlin.pl, e-mail: info@twierdzamodlin.pl

Jednostki administracyjne:

• Nowy Dwór Mazowiecki (nowodworski (mazowieckie), woj. mazowieckie)