Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Duży Okoń

Kod obszaru:

PLH220059

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

21,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar to śródleśne jezioro lobeliowe, typowo wykształcone, z silną populacją elizmy wodnej. od północy przylega do niego fragment dobrze wykształconej brzeziny bagiennej na torfie. Otaczające lasy to drzewostany sosnowe, w większości na potencjalnych siedliskach kwaśnych dąbrów.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Preferowany dojazd pociągiem do Chojnic, a następnie autobusem lub transportem własnym do miejscowości na terenie gminy Chojnic.

Atrakcje turystyczne gminy Chojnice:

 • Wolność (teren leśnictwa Wolność) - Punkt widokowy pod nazwą "Wzgórze Wolność"
 • Kokoszka - Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza oraz izba edukacyjna
 • Klosnowo - Zabytkowa wyłuszczarnia nasion oraz leśna ścieżka dydaktyczna, nowo powstała izba historyczna, obrazująca podstawy gospodarowania w lasach,.
 • Funka, Harcerski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i ścieżki dydaktyczne
 • Jarcewo, Dwór szlachecki z przełomu XIX i XX wieku, w okolicy wsi skupisko starych pomnikowych dębów,
 • Krojanty, pięknie odrestaurowany dwór z przełomu XVIII i XIX wieku (obecnie prywatna klinika), obelisk upamiętniający słynną szarżę XVIII pułku ułanów pomorskich z września 1939 w pobliżu wsi przy szosie tzw. "Berlince"
 • Silno, podcieniowa chata kryta strzechą z XIX wieku
 • Ostrowite, kościół gotycki św. Jakuba z początku XV wieku z barokowym wnętrzem z XIX w.
 • Nieżychowice –Zamarte, Święto Ziemniaka
 • Nowa Cerkiew, w szkole podstawowej od lat działa izba historyczna poświęcona szarży pod Krojantami.
 • Ogorzeliny, kościół gotycki z przełomu XIV i XV wieku i wystrojem z przełomu XVIII i XIX w.
 • Rezerwaty i pomniki przyrody Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Turystyka aktywna:

Szlaki piesze:

 • "Szlak Kaszubski" im. Juliana Rydzkowskiego – (55 km, czerwony): Chojnice - Chojniczki - Bachorze - Stara Piła - Męcikał - Giełdon - Wiele
 • "Szlak Strugi Siedmiu Jezior" – (48 km): Chojnice - Jarcewo - Klosnowo - Dębowa Góra - Małe Swornegacie - Chojniczki – Charzykowy

Szlaki rowerowe:

 • niebieski (166 km): Bydgoszcz - Tuchola - Woziwoda - Rytel - Mylof - Klosnowo - Drzewicz - Swornegacie - Bachorze - Chojnice

Na terenie gminy jest możliwość także uprawiania jeździectwa, łowiectwa, wędkarstwa

Gastronomia i noclegi:

Istnieje znaczna liczba obiektów noclegowych oraz gastronomicznych.

Zagrożenia:

Potencjalnym zagrożeniem mogą być działania podejmowane w ramach gospodarki rybackiej (np. gdyby zastosowano nawożenie, wapnowanie lub karmienie ryb; albo zarybienia).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• jeziora lobeliowe
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• elisma wodna

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57 , 80 - 748 Gdańsk, tel.: (58) 68 36 800,  fax: (58) 68 36 803, email: wsr@gdansk.uw.gov.pl, www.gdansk.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Chojnice (chojnicki, woj. pomorskie)