Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Białe Błota

Kod obszaru:

PLH140038

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

31,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar jest stanowiskiem priorytetowego gatunku ryby karpiowatej - strzebli błotnej. Stanowisko to jest dawnym rozległym torfowiskiem, obecnie silnie przesuszonym, w obrębie którego w latach przed II wojną światową eksploatowano do celów opałowych torf, wykonując do tego celu kilkanaście wyrobisk o różnej wielkości. Obszar Białych Błot leży na północnych przedmieściach miasta Wołomin. Jego naturalną granicą w części północnej jest las, a w pozostałej części z obszarem graniczy zabudowa jednorodzinna; bezpośrednio lub tylko w niewielkim oddaleniu. Obecna liczba zbiorników wodnych w Białych Błotach jest zmienna, gdyż silnie zależy od stanu wody. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie istniejące zbiorniki są płytkie i bardzo silnie zamulone. Na całym obszarze poruszanie się pieszo ułatwiają ścieżki (zaledwie kilka), wydeptane przez okoliczną ludność, w tym bardzo nielicznych wędkarzy, okresowo jednak znaczne ich fragmenty pozostają zalane wodą nawet latem. Jednak niedostępność niemal całego obszaru Białych Błot i małe możliwości rekreacji, w tym łowienia na wędkę atrakcyjnych gatunków ryb sprawiają, że teren ten jest odwiedzany przez nielicznych i nader rzadko.

Izolowane stanowisko strzebli błotnej jest bardzo ważne dla zachowania zasięgu gatunku; jedno z zaledwie 11 stanowisk obecnie istniejących w województwie mazowieckim i około 100 odnalezionych na obszarze kraju. Obecny stan populacji ocenia się jako dobry pod względem liczebności, która może wynosić nawet kilka tysięcy osobników, choć podkreślić należy, że wiedza naukowa na ten temat pozostaje niepełna.

Warto podkreślić, że najtrudniej dostępna, trwale podtopiona część obszaru Białych Błot stała się ważnym miejscem rozrodu mewy śmieszki, która w okresie wczesnowiosennym gnieździ się tutaj w liczbie wielu setek osobników.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Wołomin położony jest w centralnej części Polski, w środkowej części województwa mazowieckiego, niespełna 10 km od granic Warszawy. Dojazd jest możliwy zarówno autobusem, jak i kolejką podmiejską.

Atrakcje turystyczne:

  • Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
  • Pawilon ekspozycyjny „Panorama Ossowska” zlokalizowany przy szkole w Ossowie

Przyroda splata się na ziemi wołomińskiej z historią tworząc malowniczy krajobraz. Przez tak interesującą okolicę wiedzie szlak rowerowy „Bitew Warszawskich”, który swój początek bierze w Olszynce Grochowskiej i kończy się na cmentarzu w Radzyminie. W Ossowie eksponuje on liczne miejsca pamięci związane z Bitwą Warszawską 1920 roku. Jest to chociażby Cmentarz wojenny czy też Krzyż ks. Ignacego Skorupki, ustawiony na miejscu śmierci księdza na polach Ossowskich.

Co roku w sierpniu organizowane są w Ossowie i Wołominie obchody rocznicowe Wielkiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Uroczystościom o charakterze religijno-patriotycznym towarzyszy szereg imprez sportowych i kulturalnych oraz letnie festyny, upamiętniające „Cud nad Wisłą”. Tradycyjnie co roku odbywa się Międzynarodowy Półmaraton Uliczny Cudu nad Wisłą z Radzymina do Ossowa. Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich, rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej czy zawody hippiczne na polach Ossowa.

Zagrożenia:

Obecnie głównym perspektywicznym zagrożeniem dla egzystencji lokalnej populacji strzebli błotnej jest pogarszanie się stanu siedliska, polegające na dającym się dostrzec stopniowym wypłycaniu jeszcze istniejących, nielicznych zbiorników wodnych i zarastaniu ich roślinnością szuwarową, głównie trzciną pospolitą.

Inne czynniki wydają się mieć mniejsze znaczenie.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel. 22 556 56 00, fax. 22 556 56 02, email: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, www.warszawa.rdos.gov.pl

Jednostki administracyjne:

• Wołomin (wołomiński, woj. mazowieckie)