Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Roztocze Szczebrzeszyńskie

Kod obszaru:

pltmp475

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

6668,4 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Wyraźnie wyodrębniony obszar lessowych wzgórz pociętych gęstą siecią wąwozów (najwyższe zagęszczenie sieci debr w kraju), usytuowany pomiędzy dolina Wieprza na wschodzie a dolina Gorajca na zachodzie. Większość powierzchni pokrywają lasy liściaste z fragmentami drzewostanów sosnowych - nienaturalnego pochodzenia. Tereny otwarte stanowią pola uprawne oraz ugory i wtórne murawy kserotermiczne. W obszarze proponowanej ostoi zabudowa jest rozwinięta bardzo słabo - istnieją dwie niewielkie wioski na jej obrzeżach. Roztocze Szczebrzeszyńskie (wydzielone również jako osobna kraina geograficzna) cechuje się występowaniem rozległych i dobrze zachowanych płatów żyznych buczyn, płatów jodłowych borów mieszanych oraz grądów - z typowo wykształconą roślinnością. Odlesione przed laty stoki, stwarzają możliwość rozwinięcia się płatów roślinności kserotermicznej, czego dowodzą stwierdzone tam gatunki roślin i bezkręgowców (np. szlaczkoń szafraniec). Znaczna niedostępność terenu spowodowała, iż drzewostany - głównie bukowe - zachowały się w bardzo dobrym stanie. Omawiany obszar jest ważna ostoją zwierząt, m.in. wilka. Potencjalnie może tam występować również ryś.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Szczebrzeszyn:
Szlak "Partyzancki", Szlak "Centralny", Szlak im. A. Wachniewskiej. Szlak "Roztoczański",
Szlak "Łącznikowy", Ścieżka przyrodniczo - historyczna "Szczebrzeszyn - Kawęczynek".
Pensjonat Kawęczynek, Zajazd pod Bażantem, organizowane są przejazdy bryczkami i kuligami, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy: Szperówka, Rozłopy, Wąwóz w Topolczy, Wieprz w okolicach Szczebrzeszyna, Zalew w Podlesiu, szlaki turystyczne: ścieżki spacerowe i rowerowe, ścieżka spacerowa zielona, szlak spacerowy niebieski, ścieżki turystyczno-poznawcza Szczebrzeszyn-Kawęczynek, Centralny Szlak Rowerowy Roztocza.
Szczebrzeszyn: Oddział PTTK w Zamościu, Ośrodek Informacji Turystycznej w Zamościu

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie. Dla turystów lubiących zwiedzanie zabytków interesujące mogą okazać się m.in.: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm. W Janowie Podlaskim znajduje się znana stadnina koni. Dla lubiących wypoczynek w lesie na uwagę zasługują duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części województwa lubelskiego, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie województwa lubelskiego znajdują się dwa parki narodowe: Poleski i Roztoczański oraz 17 parków krajobrazowych.

Zagrożenia:

Istotnym zagrożeniem jest niekontrolowany wyrąb drzew i wprowadzanie gatunków drzew nieadekwatnych do siedliska (gł. sosny i modrzewia). Zagrożeniem jest również zalesianie ugorowanych gruntów rolnych, nie dające szans na rozwinięcie się płatów kseroterm.
W kontekście zagrożeń dla fauny wymienić należy kłusownictwo. Istotnym zagrożeniem jest również potencjalny rozwój osiedli mieszkaniowych - głównie letniskowych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• wilk * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin tel. (81) 710 65 00, fax (81) 710 65 01 e-mail: sekretariat@rdos.lublin.pl, http://lublin.rdos.gov.pl/ Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Rolnictwa i Środowiska http://www.lubelskie.pl/ Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, www: http://www.lrot.pl Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość 22-400 Zamość, ul. Staszica 31 tel. (84) 639 31 43, tel/fax (84) 638 56 87 www: http://www.zamosc.pttk.pl/, e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz, Zamość tel. (84) 639 22 92, tel/fax (84) 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Szczebrzeszyn (zamojski, woj. lubelskie)