Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Wygon Grabowiecki

Kod obszaru:

PLH060027

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

8,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 217-242 m n.p.m. i obejmuje wąski pas wygonu (pastwiska) biegnący wzdłuż drogi polnej, na północno-wschodnim zboczu wzgórza zbudowanego z utworów kredowych pod zmiennej grubości pokrywą utworów czwartorzędowych, przede wszystkim lessem. Dominującym zbiorowiskiem jest tu zespół kostrzewy czerwonej i zespół wiechliny łąkowej (w odmianie kserotermicznej). Ostoję otaczają pola uprawne, a od południa przylega do lasu.

Żyje tu kolonia susła perełkowanego (na najmniejszej powierzchni spośród 7 występujących w Polsce) - gatunek z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Suseł jest zaliczany do gatunków ginących w Polsce. Gryzoń ten żyje na terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz zbudowanych z lessów lub rędzin.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży we wschodniej części Wierzchowiny Grabowieckiej, na południe od Grabowca, po obu stronach drogi gruntowej prowadzącej z miejscowości Grabowiec-Góra do Czartori. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie. Do Grabowca można dojechać autobusami PKS z Zamościa (podróż trwa około 50 minut): drogą numer 843 na północny wschód do Skierbieszowa, a następnie, drogami gminnymi do Grabowca. Transportem własnym należy jechać drogą nr 847, z Zamościa do Hrubieszowa, aż do miejscowości Miączyn. Tu trzeba skręcić na północ, w drogi lokalne i po przejechaniu ok. 10 km dociera się do obszaru. Turyści korzystają z usług bazy noclegowej w Grabowcu (zajazd, pensjonaty oraz schronisko i gospodarstwa agroturystyczne). W Grabowcu organizowane są cykliczne imprezy np. dożynki parafialno-gminne, Międzygminne Zawody Strażackie w sierpniu.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda „stepowego” wzgórza.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową (szlaki turystyczne), konną, zbieranie płodów leśnych w pobliskim lesie, wędkarstwo, narciarstwo biegowe.

Turystyka krajoznawcza – w pobliskim Grabowcu mieście, o bogatej historii, (jeden z Grodów Czerwieńskich, pierwsze wzmianki pochodzą z 1268 r.), warto zwiedzić: kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa, murowany z 1854 oraz czynny młyn, murowany z 1924 r., grodzisko na "Górze Zamkowej" , Dańczypol - krajobrazowy park podworski.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla susła należy zaniechanie kośno-pastwiskowego użytkowania terenu i sukcesja naturalna ale również przeorywanie darni i zaśmiecanie terenu oraz drapieżnictwo psów i kotów z pobliskich gospodarstw.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Wygon Grabowiecki - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• suseł perełkowany * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Urząd Gminy Grabowiec ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec http://www.grabowiec.pl, (84) 651-24-74, grabowiec@poczta.internetdsl.pl
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków;
  • Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych, Zamość;
  • Wspólnota Gruntowa wsi Grabowiec Góra i osady Grabowiec

Informacji turystycznej udzielą:

  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43, 84 627 15 64 http://zamosc.pttk.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.plwww.zoit.zamosc.pl
  • Koło Terenowe PTTK w Grabowcu - http://zamosc.pttk.pl/kolograbowiec.html

Jednostki administracyjne:

• Grabowiec (zamojski, woj. lubelskie)