Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Goleniowska Dolina Iny

Kod obszaru:

pltmp541

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1367,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Ina jest prawym dopływem Odry. Źródła rzeki znajdują się na terenie miasta Ińsko, na południowy wschód od jeziora Ińsko. Uchodzi ona natomiast do Domiąży – odnogi Odry w Policach.
Obszarem objęto dolinę Iny z łąkami, na których występuje stanowisko czerwończyka fioletka - motyla z rodziny modraszków wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi. Obszar znajduje się w Puszczy Goleniowskiej.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar rozciąga się wzdłuż doliny Iny pomiędzy Stargardem Szczecińskim a Goleniowem. Do obu miast można dojechać autobusami z innych miast Pomorza (Szczecin, Kołobrzeg i in.), a także pociągami z Poznania, Warszawy, Krakowa.
Obszar stanowi dobre miejsce do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej a w szczególności do wędkarstwa. Iną prowadzi ciekawy szlak kajakowy „Meandry Iny”. Warto zwiedzić zarówno Goleniów jak i Stargard Szczeciński. Te ostatni leży na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.
W okolicach obszaru miejsc noclegowych oraz punktów gastronomicznych należy szukać w Goleniowie oraz Stargardzie.
Informacje turystyczne: w punktach informacji turystycznej w Goleniowie i Stargardzie Szczecińskim; w Oddziale Zachodniopomorskiego PTTK.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe
• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• traszka grzebieniasta - płaz
• zalotka większa - bezkręgowiec
• czerwończyk nieparek - bezkręgowiec
• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin tel. (91) 430 52 00, fax (91) 430 52 29 e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, http://szczecin.rdos.gov.pl/

Jednostki administracyjne:

• Goleniów (goleniowski, woj. zachodniopomorskie)
• Stargard Szczeciński (stargardzki, woj. zachodniopomorskie)