Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Baranów

Kod obszaru:

PLH300035

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

12,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest w południowych okolicach miasta Kępno. Składa się na podmokłe łąki użytkowane ekstensywnie. Teren rozcina nasyp nieczynnej linii kolejowej Kępno-Namysłów, która ma zostać zlikwidowana, zaś w jej miejscu powstanie ścieżka rowerowa. Jednakże musi ona powstać przy zachowaniu nasypu kolejowego, który jest osłoną przed wiatrem, niezbędną dla zachowania stanowiska czerwończyka fioletka.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Baranów położony jest około 2 km na południe od Kępna- miasta będącego na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej nr 8 Warszawa - Wrocław oraz nr 11 Poznań - Katowice.
Przez teren miasta przebiega sieć kolejowa z rozbudowaną infrastrukturą. Są to linie kolejowe relacji:

 • Poznań-Kępno
 • Kluczbork-Kępno

Kępno posiada dworzec PKS, zapewniający połączenia z takimi większymi miastami jak: Częstochowa, Kalisz, Kudowa Zdrój, Łódź, Ostrów Wlkp., Piotrków Trybunalski, Poznań, Radom, Warszawa, Wieluń i Wrocław. Połączenie na linii Wrocław-Kępno-Wieruszów realizowane jest również przez linię autobusową "Beskid". Miasto to stanowi doskonałą bazę gastronomiczną oraz noclegową. Z Kępna do Baranowa dojedziemy drogą krajową nr 11
Baranów jest jedną z najstarszych miejscowości powiatu kępińskiego, wzmiankowaną już w roku 1250. Był wtedy posiadłością cystersek z klasztoru w Ołoboku.

Warto zobaczyć w gminie Baranów:
Baranów:

 • dwa grodziska prehistoryczne
 • domy z XIX wieku
 • drewniany kościół parafialny pw. św. Andrzeja i Wawrzyńca z 1732 roku
 • kaplica dobudowana w 1869 roku.

Donaborów:

 • park dworski o pow. 0,1 ha, powstały na początku obecnego stulecia. Drzewostan parku stanowią akacje, dęby, graby, klony, sosny, świerki.
 • drewniany kościół pw. św Marcina, pochodzący z XVIII wieku. W jego wnętrzu na uwagę zasługują późnorenesansowe prawy ołtarz boczny i chrzcielnica.

Grębanin:

 • Pałac Mańkowskich oraz park przy pałacu o powierzchni 4 ha. Rosną w nim cis pospolity, lipy, klony, akacje, magnolie, topole oraz świerk.
 • dom z końca XIX wieku
 • sześć czworaków i grodzisko stożkowate.
 • cis pospolity (obwód pnia 150 cm, wysokość ok. 8m.), znajdujący się w parku dworskim w Grębaninie
 • Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

Jankowy:

 • park o powierzchni 2 ha, z drzewostanem akacji, kasztanów, lipy.
 • budynek podworski, nazywany potocznie przez okolicznych mieszkańców „Belwederem” oraz dwa budynki podworskie tzw. „trojaki”, powstałe w 1904 roku.
 • ruiny zamku Radziszewskich.
 • kapliczka Św. Jana Nepomucena. Ma ona szczególne znaczenie, gdyż stanowi dokładne odtworzenie kapliczki zniszczonej przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Mroczeń:

 • pałac, który zbudowano w 1848 r. Otoczony jest parkiem o powierzchni 3,5 ha. Drzewostan stanowią akacje, topole, graby, jesiony, sosny, klony.
 • park angielski o powierzchni 5,1 ha, objęty ochroną wielkopolskiego konserwatora przyrody, wraz z pałacem klasycystyczny Wężyków.
 • największe drzewo w gminie „dąb szypułkowy” o obwodzie 420 cm i 18 m wysokości. Słupia pod Kępnem:
 • park pałacowy, powstały w końcu ubiegłego wieku. Ma on powierzchnię 5 ha. Drzewostan stanowią modrzewie, akacje, jesiony, brzozy, buki, graby, osiki, sosny.
 • pałac neoklasycystyczny z czterokolumnowym portykiem wzniesiony w latach 1880 – 1889
 • neogotycki kościół parafialny zbudowany w latach 1869-1870.
 • drewniane domy mieszkalne z końca XIX wieku.

Zagrożenia:

Główne zagrożenia to zaprzestanie ekstensywnego użytkowania łąk, które doprowadzi do ich stopniowego zarastania oraz konserwacja rowu melioracyjnego, która będzie powodować przesuszanie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• czerwończyk fioletek - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu www.poznan.mos.gov.pl fax:061 831 11 99, tel.: 061 831 11 77 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl fax. 067 256 10 21, tel. 067 256 11 70, 067 256 11 72

Jednostki administracyjne:

• Baranów (kępiński, woj. wielkopolskie)