Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Sieniochy (dawniej Torfowisko Węglanowe Śniatycze)

Kod obszaru:

PLH060025

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2693,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja znajduje się na Wyżynie Lubelskiej, w okolicach Zamościa. Obszar obejmuje torfowiska nakredowe powstałe w obniżeniu w dolinie rzeki Sieniochy. Torfowiska te zajmują ponad 20% powierzchni ostoi i są bardzo interesującym siedliskiem przyrodniczym, uznanym za priorytetowe w ochronie europejskiej bioróżnorodności. Część terenu pokrywają torfowiska przejściowe i łąki użytkowane ekstensywnie. Występuje tu wiele rzadkich roślin, w tym dwa gatunki cenne z europejskiego punktu widzenia: wapieniolubny storczyk - lipiennik Loesela i zagrożony wyginięciem w Polsce - starodub łąkowy. Z rzadkich roślin związanych z torfowiskami występują tu: tłustosz pospolity, marzyca ruda oraz chroniony w Polsce storczyk - kruszczyk błotny. Na terenie ostoi bytują również trzy gatunki ptaków ważnych w skali Europy: derkacz, dublet i dzierzba gąsiorek.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zamość:
Letni festiwal filmowy, miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, polska renesansowa perła architektury, uhonorowany tytułem jednego z 7 cudów Polski, Rynek Wielki, Katedra Zamojska, Ratusz, Arsenał, Infułatka, Gmach Dawnej Akademii Zamojskiej. Usługi hotelowe: Hotel Artis, Hotel Orbis Zamojski, hotel Senator, Hotel Jubilat, Hotel Renesans, Hotel Junior, Hotel Alex, turystyka piesza i rowerowa: kilkaset szlaków turystycznych, sporty wodne w zalewie w Józefowie, Majdanie Sopockim, Zwierzyńcu, Zamościu i Nieliszu. Spływy kajakowe Wieprzem i Tanwią, kryta pływalna w Zamościu, wymarzone miejsce dla wędkarzy, obfitujące w pstrągi rzeki Tanew i Wieprz. Koła łowieckie w okolicy Zamościa, wymarzone miejsce do grzybobrania, liczne stadniny koni, w Mokrem znajduje się Aeroklub Ziemi Zamojskiej, trzy wyciągi narciarskie w Tomaszowie Lubelskim, Krasnobrodzie oraz Izbicy, narciarstwo biegowe „Bieg Hetmański”.
Zamość: PTTK w Zamościu, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej

Ostoja znajduje się niedaleko Zamościa leżącego na trasie z Lublina do przejścia granicznego w Hrebennem. Do Zamościa można dojechać pociągiem z Lublina i Stalowej Woli oraz autobusem PKS z Lublina i Warszawy. Następnie należy podjechać autobusem PKS do wsi Komarów -Osada lub Zubowice. Na nocleg można się zatrzymać w Zamościu w jednym z hoteli, ośrodków wypoczynkowych lub sezonowym schronisku młodzieżowym. Bogatą bazę noclegowa oferuje również położony niedaleko Krasnobród. Można tu skorzystać z ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów oraz kwater prywatnych schroniska młodzieżowego. Jest tu również wiele barów i restauracji. Najważniejszym zabytków regionu jest Stare Miasto w Zamościu, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Warto również wybrać się na wędrówkę po Roztoczańskim Parku Narodowym. W okolicach Zamościa wytyczonych jest kilka pieszych szlaków turystycznych. W czerwcu z Zamościu i okolicach odbywa się Ekologiczny Rajd Rowerowy. Natomiast do Zwierzyńca warto przyjechać w lipcu na "Zamojskie Dni Folkloru". Dalszych informacji udzielają Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej i punkt Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami dla przyrody ostoi jest odwadnianie terenu, eksploatacja torfu, zrywanie cennych roślin oraz wyrzucanie na terenie ostoi odpadów z gospodarstw rolnych.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
• torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• gąsiorek - ptak
• dubelt - ptak
• derkacz - ptak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy
• lipiennik Loesela

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- Zarząd Gminy Komarów Osada, 22-435 Komarów-Osada, Rynek 15, - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (084) 639 31 43 , tel/fax 0-84/ 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/ , e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl - Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 0-84/ 639 22 92, tel/fax 0-84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Komarów-Osada (zamojski, woj. lubelskie)