Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Mieszkowicka Dąbrowa

Kod obszaru:

PLH320051

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

26,4 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w gminie Mieszkowice, na Równinie Gorzowskiej. Liczy nieco ponad 26 ha. Jest to młody drzewostan dębowy, rosnący na siedlisku kwaśnej dąbrowy. Zachowane są tu stare egzemplarze żywych dębów oraz drzewa powalone, które są miejscem występowania pachnicy dębowej oraz kozioroga dębosza. Przemyślana gospodarka leśna sprawia, że „Mieszkowice Dąbrowa” posiadają znakomite warunki dla rozwoju tych chrząszczy.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, na zachód od Mieszkowic. W pobliżu usytuowana jest droga wojewódzka nr 126, która przebiega przez Mieszkowice, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 31. Jest to więc skrzyżowanie szlaków komunikacyjnych: Szczecin - Kostrzyn i Dębno - Osinów Dolny (przejście graniczne). Obszar znajduje się w gminie Mieszkowice, na ktorej terenie umiejscowiony jest południowy kompleks lasów, zarządzany przez Nadleśnictwo Mieszkowice. Charakterystycznymi elementami krajobrazu są jeziora i niewielkie rzeczki. Piękna przyroda, i urokliwe miejsca stanowią atrakcyjną bazę dla turystyki i wypoczynku. Na terenie lasów udostępnia się w tym celu leśne obiekty turystyczne, do których należą: miejsca biwakowania, parkingi, miejsca postoju, miejsca widokowe- łącznie, na terenie gminy Mieszkowice, jest ich 11. Przez teren gminy prowadzą dwa szlaki turystyczne: szlak Wzgórz Morenowych i szlak Nadodrzański. Prócz nich, znajduje się tu także „Szlak pamięci narodowej”, biegnący wzdłuż brzegu rzeki Odry, od Czelina do Siekierek. Tereny zachęcają do wycieczek rowerowych. Przebiegają tutaj znane trasy rowerowe województwa zachodniopomorskiego: trasa "Śladami historii i Cedyński Park Krajobrazowy" oraz trasa "Mieszkowice i okolice". Gmina Mieszkowice posiada wiele pamiątek kultury materialnej, które warto zobaczyć. W miejscowości Mieszkowice są to m.in.: mury obronne z XIII/XIV w., pomnik Mieszka I na XVIII wiecznym cokole, głaz z tablicą poświęconą „ Bohaterom Polakom, którzy poświęcili wiele, by ocalić wszystko”, kościół mariacki, budownictwo ryglowe z XIX w, ratusz z XIX w. Na terenie gminy: muzea w Siekierkach i Gozdowicach, Cmentarz Wojenny w Siekierkach, pomnik Sapera w Gozdowicach, zabytkowe XIII/XIV wieczne kościoły w Czelinie, Gozdowicach i Goszkowie, a także kościoły w Wierzchlasie, Kłosowie, Zielinie, Troszynie oraz Kurzycku.

Zagrożenia:

Głównie, obecność w składzie drzewostanu gatunków iglastych oraz potencjalna możliwość zmiany sposobu gospodarowania lasów, poprzez wprowadzenie wycinki lasu lub usuwania martwych drzew.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Cedyński Park Krajobrazowy - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec
• kozioróg dębosz - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (www.szczecin.mos.gov.pl, e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, tel. 91 - 43 05 200, fax. 91 - 43 05 229) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: zuw@szczecin.uw.gov.pl, tel/ fax: +48 91 43 03 500)

Jednostki administracyjne:

• Mieszkowice (gryfiński, woj. zachodniopomorskie)