Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pierściec

Kod obszaru:

PLH240022

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1702,1 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 264 - 307 m n.p.m. i obejmuje kolonię rozrodczą podkowca małego w młynie w Pierścu i żerowisko tego gatunku
Grunty orne zajmują 31,00 %, a działki - 7,00 % powierzchni terenu, lasy - 34%, w tym: liściaste 2,00 %, lasy mieszane - 32,00 %, łąki i pastwiska - 2,00 %, a zbiorniki wodne 26,00 % terenu.
Podkowiec mały jest nietoperzem wymienionym w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Wieś Pierściec leży 6 km na płn. od Skoczowa. Obszar jest łatwo dostępny samochodem i koleją. Można tam dojechać drogą Skoczów – Bielsko-Biała, do miejscowości Podgórze, skąd drogami lokalnymi do Pierśca. Pociągiem jedzie się 1 stację ze Skoczowa do miejscowości Kiczyce i stamtąd już niedaleko do Pierśca.
Turystyka ekologiczna: O atrakcyjności ostoi stanowią jej walory przyrodnicze.
Turystyka wypoczynkowa: obszar oferuje wszelkie formy wypoczynku związane z urozmaiconym krajobrazem górskim z rozproszoną zabudową.
Turystyka kwalifikowana: górska piesza, rowerowa, narciarska, konna.
Turystyka krajoznawcza: Nietoperze zajmują zabytkowy młyn - obiekt wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków.
Turyści korzystają z bazy hotelowej w Skoczowie oraz gospodarstw agroturystycznych.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń należą:

  • remonty prowadzone w niewłaściwym okresie I z wykorzystaniem toksycznych środków ochrony drewna oraz środków owadobójczych zmniejszających bazę pokarmową nietoperzy i pogarszanie jej jakości.
  • niepokojenie zwierząt w ich letnich i zimowych schronieniach.
  • szczelne zamykanie otworów okiennych strychów, na których znajdują się letnie kolonie nietoperzy.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• podkowiec mały - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu http://www.opole.rdos.gov.pl Śląska Organizacja Turystyczna ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice www.silesia-sot.pl Beskidzka Organizacja Turystyczna www.bot5.pl Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Jednostki administracyjne:

• Strumień (cieszyński, woj. śląskie)
• Skoczów (cieszyński, woj. śląskie)
• Chybie (cieszyński, woj. śląskie)
• Jasienica (bielski (śląskie), woj. śląskie)