Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Staw Boćków (dawniej Dolina Poru i Staw Boćków)

Kod obszaru:

PLB060016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

326,2 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w mezoregionie Padół Zamojski na granicy z mezoregionem Roztocze Zachodnie. Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Por, która jest dopływem Wieprza oraz staw Boćków, na jednym z jej północnych dopływów. Staw o powierzchni około 250 ha ma charakter naturalny. Jest niemal całkowicie zarośnięty szuwarami trzcinowymi, mannowymi oraz turzycowiskami. Jego brzegi porastają zarośla wierzbowe i olsy. Otwarte lustro wody zajmuje jedynie 4ha. Okresowo staw zarasta zwarty łan osoki aloesowej. W sąsiedztwie dominują zmeliorowane i ekstensywnie użytkowane łąki, występują tez grunty orne i niewielkie fragmenty lasów.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Ostoja jest położona w pobliżu wsi Zakrzew, na wschód od Kraśnika, a na zachód od Krasnegostawu oraz na północ od Frampola i na północny-zachód od Szczebrzeszyna. Na południowy-wschód od ostoi położony jest Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy położony w obrębie Roztocza Zachodniego, a na północ od ostoi Krzczonowski park krajobrazowy, położony w centralnej części Wyniosłości Giełczewskiej (subregion Wyżyny Lubelskiej). W pobliżu ostoi przebiega szlak turystyczny (niebieski) z Bełżca, przez Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy do Kraśnika.

Zagrożenia:

Zagrożeniem dla ptaków w ostoi jest przede wszystkim wypalanie roślinności, penetrowanie siedlisk przez ludzi i zwierzęta domowe. Bezpośrednie zagrożenie stanowią takie działania jak płoszenie, niszczenie gniazd, zabijanie ptaków wynikające z penetrowania siedlisk, rozbudowa infrastruktury turystycznej.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bączek - ptak
• bąk - ptak
• błotniak łąkowy - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• bocian biały - ptak
• bocian czarny - ptak
• derkacz - ptak
• dubelt - ptak
• dzięcioł białoszyi - ptak
• gąsiorek - ptak
• jarzębatka - ptak
• kania czarna - ptak
• kropiatka - ptak
• podróżniczek - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• trzmielojad - ptak
• zielonka - ptak
• zimorodek - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie http://www.lublin.rdos.gov.pl fax: (081) 74 24 330, tel.: (081) 74 24 312 Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, (81) 532 14 48 strona internetowa: http://www.lrot.pl

Jednostki administracyjne:

• Zakrzew (lubelski, woj. lubelskie)