Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Strzebla Błotna w Zielonce

Kod obszaru:

PLH140040

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

2,2 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

95% obszaru pokrywają lasy mieszane, 5% lasy iglaste.
Obszar jest stanowiskiem priorytetowego gatunku ryby karpiowatej - strzebli błotnej, znalezionym w 2006 roku w ramach realizacji wieloletniego projektu ochrony populacji tego gatunku na obszarze Mazowsza. Stanowisko to jest śródleśnym, izolowanym, małym i płytkim zbiornikiem wodnym, powstałym w latach 70-tych ubiegłego stulecia jako zbiornik przeciwpożarowy, leżącym około 150 m na północny wschód od bardzo ruchliwego skrzyżowania (rondo) dróg nr 631 i 634. Zbiornik ten nadal ma status zbiornika przeciwpożarowego, chociaż od dawna jego pojemność jest znikoma wskutek bardzo silnego wypłycenia i - wynikającego z tego faktu - zarośnięcia już około 80% jego powierzchni przez trzcinę pospolitą. W okresie suszy powierzchnia lustra wody zbiornika zmniejsza się do zaledwie 200-300 m kwadratowych. W tym stosunkowo głębokim miejscu, znajdującym się w południowym ramieniu zbiornika, minimalna głębokość wody nie spada poniżej 0,5 m.
Od momentu znalezienia stanowisko podlega stałemu monitoringowi, wynikającemu z zadań ww. wieloletniego projektu ochrony populacji mazowieckich. Dodatkowym badaniom poddano populację strzebli błotnej w ramach zlecenia Instytutu Ochrony Przyrody w Krakowie. Efektem badań przeprowadzonych w okresie 2006-2008 było ustalenie liczebności i struktury populacji tej ryby. W najnowszych badaniach, przeprowadzonych w lipcu br. liczebność populacji z Zielonki - bez młodocianych ryb tegorocznych - oszacowano na ok. 2 tysiące osobników. Jednocześnie ustalono, że strzebla błotna jest jedynym składnikiem ichtiofauny omawianego zbiornika.
Izolowane stanowisko strzebli błotnej, bardzo ważne dla zachowania zasięgu gatunku; jedno z zaledwie 11 stanowisk obecnie istniejących w województwie mazowieckim i około 100 odnalezionych na obszarze kraju. Obecny stan populacji ocenia się jako dobry tak pod względem liczebności, jak i struktury płciowej, wielkościowej i wiekowej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Zielonka to miasto i gmina w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim.
Warto zobaczyć:
Kościół neogotycki pw. Matki Bożej Częstochowskiej z lat 1936-1939
Dom Pomocy Społecznej (dawne schronisko dla nauczycielek) z 1902 roku – neogotycki, dwupiętrowy budynek projektu Stefana Szyllera, usytuowany na wydmie, wśród terenu parkowego ze stawem. W okresie Powstania listopadowego szyto mundury dla wojsk polskich, w ówcześnie istniejącym budynku na tym miejscu.
Drogi:
W Zielonce krzyżują się drogi wojewódzkie:
631 Warszawa - Zielonka - Nowy Dwór Mazowiecki,
634 Warszawa - Zielonka - Tłuszcz.
Kolej:
Zielonka leży przy ważnych liniach kolejowych. Pociągi kursują w kierunkach:
Zielonka - Tłuszcz - Białystok,
Zielonka - Warszawa Zachodnia,
Zielonka - Warszawa Wileńska.
W obrębie miasta znajdują się dwie stacje kolejowe: Zielonka i Zielonka Bankowa.
Transport miejski:
Przez terytorium Zielonki (strefa 2. ZTM) wyznaczona jest trasa linii N62 autobusów nocnych, o przebiegu: Dworzec Centralny w Warszawie - Osiedle Niepodległości w Wołominie.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Obecnie głównym zagrożeniem dla egzystencji lokalnej populacji strzebli błotnej jest szybko postępujące wysychanie zbiornika oraz jego wypłycanie się i zarastanie trzciną pospolitą. Inne czynniki, jak m.in. rekreacja nad zbiornikiem (w tym presja wędkarska), gospodarka leśna, czy samo sąsiedztwo ruchliwych i hałaśliwych dróg mają znikome znaczenie. Najważniejszym jednak potencjalnym zagrożeniem dla całego zbiornika wodnego i jego najbliższego otoczenia jest zaplanowana dokładnie w miejscu istnienia zbiornika tzw. Wschodnia Obwodnica Warszawy. Jej budowa spowoduje całkowitą zagładę zbiornika wodnego.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• kumak nizinny - płaz
• strzebla błotna * - ryba

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600
  • Nadleśnictwo Drewnica

Jednostki administracyjne:

• Zielonka (wołomiński, woj. mazowieckie)