Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Puszcza Mariańska

Kod obszaru:

pltmp519

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

365,6 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Wybitne skupienie stanowisk jelonka rogacza (jeden z największych chrząszczy w Polsce). Obszar jest chroniony jako rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Puszcza Mariańska w województwie mazowieckim. Rezerwat leży w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje powierzchnię 132,23 ha, utworzony 22 kwietnia 1983 r. Jest to rezerwat leśny, chroniący naturalne zespoły leśne grądowe i borowe, typowe dla Mazowsza, fragmenty zanikającego krajobrazu leśnego puszczy Korabiewsko-Bolimowskiej.
2/3 powierzchni rezerwatu zajmuje las z dominującą sosna. Występują też stare, okazałe dęby, brzoza, olsza czarna, wiąz, topola osika. Występują tu rośliny chronione: lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Gmina Puszcza Mariańska jest położona w południowo-zachodniej części Mazowsza w odległości 50 km od Warszawy i 80 km od Łodzi. Geograficznie obszar gminy wchodzi w skład Niżu Polskiego na styku równiny łowicko-błońskiej i wysoczyzny rawskiej w dolinie rzeki Rawki.
W południowo-zachodniej części gminy przepływa Rawka, najczystsza rzeka w środkowej części kraju. Na obszarze gminy nieuregulowana Rawka płynie w naturalnym korycie z silnie rozwiniętym prawostronnym dorzeczem: Chojnatka, Korabiewka, Rokita, Grabinka. Warunki krajobrazowe i klimatyczne sprzyjają przede wszystkim osadnictwu i rekreacji.
Na terenie gminy od wieków identyfikuje się tradycje gospodarki turystyczno-rekreacyjnej. Jeszcze w średniowieczu przyjeżdżali w tutejsze lasy na łowy książęta mazowieccy i królowie polscy. Rozkwit gospodarki rekreacyjnej nastąpił na początku XX w., w wyniku działalności dra Wróblewskiego, który odkrył specyficzny mikroklimat sprzyjający osobom mającym kłopoty z drogami oddechowymi. Spowodowało to dynamiczny rozwój miejscowości w środku gminy, budowę szeregu pensjonatów i willi oraz prawdziwy boom na przyjazdy letniskowe inteligencji warszawskiej. Sprzyjającym czynnikiem była bliskość przystanku kolejowego w Radziwiłłowie.
W latach międzywojennych w Olszance i Puszczy Mariańskiej przebywało corocznie kilka tysięcy wczasowiczów, w tym na samych letnich koloniach mieszczących się w Senatorówce, Czerwoniaku i szkole podstawowej około 1000 młodzieży. Funkcje letniskowe pojawiły się również na Bartnikach i w Kamionie. W okresie powojennym co roku miejscowości te zaludniały się przyjezdnymi.
Infrastruktura turystyczna najlepiej została rozwinięta w Kamionie, gdzie powstały dwa kempingi, a rzeka Rawka była głównym magnesem dla przyjezdnych. Na terenie gminy znajdujemy szereg elementów tworzących atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną:
względnie czyste ekologicznie tereny, powab otoczenia przyrodniczego, lasy i ciekawe tereny rolno-leśne
rzeka Rawka i jej dopływy, zbiorniki małej retencji
bogate zbiorowiska roślinne i stanowiska roślin chronionych
połączenia komunikacyjne i łatwość dojazdu
poklasztorny kompleks księży Marianów
pozostałości zabudowań dworskich i pofolwarcznych
bliskość najbardziej atrakcyjnych miejsc południowo-zachodniego Mazowsza: Arkadia i Nieborów, Żelazowa Wola, Łowicz, Radziejowice.
Szlaki turystyczne wyznaczone przez Bolimowski Park Krajobrazowy przebiegające przez gminę Puszcza Mariańska:
Sk-1341y (kolor żółty): Boguszyce – Rawa Mazowiecka – Przewodowice – Nowy Dwór – Suliszew – Wycześniak – Stary Karolinów – Budy Grabskie – Droga Łowicka – Rezerwat „Polana Siwica” – Nieborów – Łowicz; ok. 70 km, pieszy (i rowerowy), oznakowany jako pieszy od Starego Karolinowa do Nieborowa
ŁD-4524n (kolor niebieski): Kowiesy PKS – Chełmce – Sowia Góra – Jeruzal – Olszanka – Puszcza Mariańska – Rezerwat „Puszcza Mariańska” – Jesionka PKP – Miedniewice PKS; ok. 39 km, pieszy (dwudniowy), ewentualnie rowerowy
„Szlak Walk nad Rawką” (kolor niebieski): Bolimów PKS – Joachimów Mogiły, Pomnik Powstańców – wysoki brzeg Rawki – Rawka PKP – Samice – Kamion PKS; ok. 18 km, pieszy, zima trudno dostępny
„Szlak Starych Dworków” (kolor zielony): Skierniewice PKP – Las Pamięcki – Rawiczów – Trzcianna – Stara Rawa – Lisna – Paplin – Wola Pękoszewska – Babilonka – Wilczynek – Puszcza Mariańska – Bartniki – Ruda – Skierniewice; ok. 63 km, rowerowy
ŁD 4525c (kolor czerwony): Kurzeszyn PKS – Stara Rawa – Doleck – Patoki – Wycześniak – Puszcza Mariańska; ok. 30 km, pieszy
Szlak łącznikowy ŁD 4527s (kolor czarny): Jeruzal – Patoki – Wycześniak -; 2 km, pieszy lub rowerowy
Ścieżka do jazdy konnej – na terenie Nadleśnictwa Radziwiłłów.
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. ul. Ciołka 10 A, p. 201, 221 w Warszawie. Można zapoznać się ze stronę internetową ROT Mazowsze: www.mrot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@mazowsze.mrot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) w województwie mazowieckim można odwiedzić w Przasnyszu (LOT Północnego Mazowsza), Ostrołęce (Kurpiowska Organizacja Turystyczna), Siedlcach (Nadbużańska LOT), Ossowie/Kobyłce (LOT "Cud nad Wisłą”), Nowym Dworze Mazowieckim (LOT Trzech Rzek), Ostrowi Mazowieckiej (Powiatowa Organizacja Turystyczna).

Zagrożenia:

Droga przecinająca obszar Puszczy.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Puszcza Mariańska - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, http://www.warszawa.rdos.gov.pl, e-mail: rdos.warszawa@mazowieckie.pl, fax: (022) 55 65 602, tel.: (022) 55 65 600

Jednostki administracyjne:

• Puszcza Mariańska (żyrardowski, woj. mazowieckie)