Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dąbrowy Świetliste koło Redzenia

Kod obszaru:

PLH100019

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

44,3 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar położony jest między Koluszkami i Ujazdem. Obejmuje kompleks leśny, w którym znajdują się dobrze zachowane płaty dąbrowy świetlistej, mające duże znaczenie dla utrzymania bioróżnorodności na poziomie regionalnym. Stwierdzono tu stanowisko dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia - gatunku silnie zagrożonego, który w regionie łódzkim występuje w zaledwie kilku miejscach.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położony jest w odległości ok. 6 km na wschód od Koluszek, przez które przebiegają dwie drogi krajowe: nr 715 i 716. Najbliższy nocleg znajdziemy w motelu „Kijo” w Koluszkach lub w całorocznym gospodarstwie agroturystycznym w Będzelinie. Jeżeli chodzi o bazę gastronomiczną, najbardziej rozwiniętą posiadają Koluszki. Znajdziemy w nich m.in. bary: "Bumerang" , "Duet", "Kijo", Kriada", a takżę pizzerię „Karczma pod Młynem” i Małą gastronomię "Vis".
Do ciekawszych miejsc, upamiętniających historię, należą mogiła – obelisk żydowskich ofiar terroru wojennego oraz pomnik pomordowanych obywateli Koluszek. W Koluszkach znajduje się również piękny kościół- Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.
Będąc w tych rejonach, poza uroczą doliną Rawki, warto również przemierzyć obszary położone na zachód od Koluszek. Polecana jest zwłaszcza, krótka lecz niezwykle ciekawa trasa rowerowa: Koluszki (ul. Brzezińska) – Kaletnik - Borowa – Gałków Duży. Szlak ma długość 6km. Pozwala na poznanie tradycji i kultury wsi polskiej. Na trasie mijamy wiele kapliczek przydrożnych.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla trwałości dąbrowy świetliste i stanowisk cennych gatunków roślin typowych dla tego zbiorowiska leśnego, stanowi fakt, iż dąbrowy świetliste transformują w kierunku grądu. Poza tym, ludzie wprowadzają w odnowieniach lub podsadzeniach gatunki siedliskowo obce (głównie jodłę i buk)
Jeszcze jednym problemem jest wzrost zagęszczenia krzewów oraz inwazja grabu, które powodują zmiany warunków siedliskowych na dnie lasu, eliminację gatunków światłolubnych oraz rozwój tych, które tolerują ocienienie.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi (www.lodz.mos.gov.pl, rdos@lodz.uw.gov.pl, tel. (0 42) 665 03 70, fax. (0 42) 665 03 71)
  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (www.uw.lodz.pl, tel.: (42) 664-10-00, (42) 664-10-01)

Jednostki administracyjne:

• Budziszewice (tomaszowski (łódzkie), woj. łódzkie)
• Koluszki (łódzki-wschodni, woj. łódzkie)