Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Buczyna Gałkowska

Kod obszaru:

PLH100016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

101 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Buczyna Gałkowska umiejscowiona jest na obszarze Wzniesień Łódzkich, w dorzeczu rzeki Miazgi. Stanowi fragment uroczyska Gałków, o znacznie zróżnicowanej przestrzennie szacie roślinnej. Występują tu grądy i lasy jodłowo-bukowe, bory mieszane i bory świeże. Buczyna Gałkowska obejmuje rezerwat przyrody Gałków, o powierzchni 58,6 ha. Na terenie obszaru występują ponadto liczne okazy wiekowych drzew o pomnikowym charakterze, m.in. buki w wieku do 200 lat. Przedmiotem ochrony są lasy bukowe z udziałem jodły, zajmujące ok 90% powierzchni obszaru. Położenie na północnej granicy naturalnego zasięgu jodły i buka, nadaje temu obiektowi szczególne znaczenie. Reprezentuje on naturalny typ lasu bukowo-jodłowego charakterystyczny dla wysoczyzn morenowych na obszarze wododziałowym.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się w sąsiedztwie miasta Łódź (na wschód), gdzie jest łatwy dojazd komunikacją PKP oraz PKS. Następnie liniami lokalnymi dojechać można do miejscowości Justynów lub Gałków Duży, które znajdują się w niewielkiej odległości od Buczyny Gałkowskiej. Jadąc transportem własnym należy kierować się do miejscowości Brzeziny (jadąc płn. - płd.) lub na Łódź – Koluszki (wsch. – zach). Ze względu na bliskie sąsiedztwo Łodzi baza noclegowa i gastronomiczna jest bardzo różnorodna i łatwo dostępna.

Gmina Andrespol także oferuje zaplecze turystyczno - wypoczynkowe w postaci Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ośrodek ten oferuje: basen, korty tenisowe, boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, siatkówka (boiska, hala sportowa). Oprócz tego w gminie istnieje także prywatna baza noclegowa z zapleczem gastronomicznym (Zajazd "Hades") a także ośrodek jazdy konnej. Kompozycja stawów i dużych połaci lasu sprawia, że miejsce to daje szerokie możliwości wypoczynku na łonie natury.

Zagrożenia:

  • Silna penetracja lasu związana z jego położeniem,
  • Presja ludzi związana z osadnictwem letniskowym i mieszkalnym,
  • Niewłaściwa gospodarka leśna, polegająca na ograniczaniu roli buka i jodły i preferowaniu innych gatunków zwłaszcza dębu i sosny.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Gałków - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Informacja turystyczna:

Jednostki administracyjne:

• Andrespol (łódzki-wschodni, woj. łódzkie)