Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Świdnik

Kod obszaru:

PLH060021

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

122,8 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości od 192 do 20 9m n.p.m. i obejmuje trawiastą płytę lotniska. Trawa i nierówności na powierzchni lotniska są wyrównywane. Trawa jest podsiewana i dwukrotnie koszona, a na pasach startowych aż 6 krotnie w ciągu roku. Mimo tego żyje tu najliczniejsza i najdalej na północ wysunięta w Polsce (z 7 zwartych) kolonia susła perełkowanego, Suseł jest zaliczany do gatunków ginących w Polsce. Gryzoń ten żyje na terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz zbudowanych z lessów lub rędzin.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obiekt położony jest na Wyżynie Lubelskiej, na płaskowyżu Świdnickim. Jest łatwo dostępny komunikacyjnie. Leży ok. 10 km na wschód od Lublina, przy drodze do Mełgwi, w północnej części miasta Świdnika. Do Świdnika można dojechać koleją lub autobusem lub transportem własnym. Turyści korzystają z bazy noclegowej w Lublinie i Świdniku (zajazd Złota Podkowa, „Lachówka”, Hotelik Finezja) oraz z oferty gospodarstw agroturystycznych.

W Świdniku organizowane są imprezy rekreacyjno – sportowe, np: Ogólnopolski Przegląd Chórów, Festiwal Tańca Nowoczesnego Powiatowy Konkurs Twórczości Plastycznej dzieci i młodzieży "Krajobrazy Powiatu Świdnickiego wczoraj-dziś-jutro" czy Jesienne Spotkania Teatralne, Memoriał im. Janusza Kasperka w akrobacji samolotowej.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decydują specyficzne warunki przyrodnicze trawiastego lotniska.

Turystyka kwalifikowana: można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową, konną.

Turystyka krajoznawcza – w Świdniku zachowała się zabudowa małomiasteczkowa, w tym na budynek przedwojennego dworca kolejowego i przedwojenne wille. W lipcu 1980 r. rozpoczęły się tu strajki, które dały początek zrywowi "Solidarności" w Polsce. W okolicy warto zwiedzić: w Mełgwi - neogotycki kościół pw. Św. Wita, w Krępcu - Zespół Dworsko-Parkowy, w Janowicach - dwór otoczony starodrzewiem.

Zagrożenia:

Do najpoważniejszych zagrożeń dla żyjących tu susłów należy zaniechanie wykaszania łąk, zarastanie terenu w wyniku naturalnej sukcesji, drapieżnictwo psów i kotów z okolicznych gospodarstw.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• suseł perełkowany * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej Lublin 20-113 ul. Jezuicka 1/3 Tel.: 81 5324412 Fax: (81) 4423556
  • Oddział Miejski PTTK w Lublinie 20-111 Lublin, Rynek 8 tel.: 81 532 49 42, fax: 81 532 37 58, e-mail: pttklublin@wp.pl
  • Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych, Zamość;
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków;

Informacji o obszarze udzieli Aeroklub Świdnik, ul. Kolejowa 3, 21-040 Świdnik, tel./fax. (81) 468-54-00, który sprawuje nadzór nad obszarem.

Jednostki administracyjne:

• Świdnik (świdnicki (lubelskie), woj. lubelskie)