Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Murawy na poligonie Orzysz

Kod obszaru:

PLH28_16

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

1386,2 ha

Status formalny:
Obszar konsultowany przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r.

Opis przyrodniczy:

Ostoja położona jest w makroregionie Pojezierze Mazurskie, mezoregionie Równina Mazurska. Położenie administracyjne – województwo warmińsko-mazurskie, powiat Pisz, gmina Orzysz. Ostoja jest częścią czynnego poligonu wojskowego. Teren ostoi to lekko falista równina sandrowa z pagórkami morenowymi. Rozległe, otwarte przestrzenie porośnięte są dobrze wykształconymi ciepłolubnymi murawami napiaskowymi oraz wrzosowiskami. Niewielkie powierzchnie zajmują wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi. W granicach ostoi znajduje się niewielkie jezioro eutroficzne. W centralnej części znajdują się podmokłe obniżenia porośnięte roślinnością torfowiskową oraz fragmenty lasu olsowego. Północna część obejmuje fragment boru sosnowego.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Gmina Orzysz położona w południowo-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie piskim na ważnych szlakach komunikacyjnych Warszawa - Giżycko oraz Olsztyn - Ełk. Na terenie gminy Orzysz leży ponad 20 jezior. Niezwykłą atrakcję stanowi rozległe jezioro Orzysz o bardzo rozwiniętej linii brzegowej (pow. 1011 ha, maksymalna głębokość 36 m). Na jeziorze znajduje się kilka wysp o łącznej powierzchni 73,8 ha. Wokół akwenu znajdują się ośrodki wczasowe, domki letniskowe i inne obiekty hotelarskie, tworzące bazę turystyczną. Na uwagę zasługują również inne jeziora: Ublik, Tyrkło, Rostki czy Buwełno, najgłębsze w naszej gminie (44 m), z którego prowadzą szlaki wodne na jeziora Niegocin i Ublik Wielki.

Zabytki:

  • Kościół ewangelicki z XVI w., obecnie katolicki pw. Matki Boskiej Szkaplerznej
  • Kościół filialny z przełomu XIX i XX w.
  • Barokowy kościół parafialny z 1799r. w Okartowie
  • Stadnina koni w Kamieńskich
  • Muzeum Michała Kajki w Ogródku

Zagrożenia:

Naturalna sukcesja roślinności - zarastanie muraw i wrzosowisk przez gatunki drzew i krzewów, niekontrolowane pożary na skutek działań poligonowych, wykorzystywanie siedlisk dla pozyskiwania piasku, niszczenie siedlisk sasanki, zrywanie okazów kwitnących.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)
• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
• ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bąk - ptak
• bocian czarny - ptak
• trzmielojad - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• orlik krzykliwy - ptak
• zielonka - ptak
• derkacz - ptak
• żuraw - ptak
• cietrzew (podgatunek kontynentalny) - ptak
• bóbr europejski - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• sasanka otwarta

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn; tel. (89) 52 32 378; fax. (89) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; http://www.olsztyn.rdos.gov.pl
  • Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, tel.: (89) 53 53 566, fax: (089) 53 53 566
  • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (89) 52 19 450; fax.: (89) 53 53 566; e-mail: dt@warmia.mazury.pl
  • Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (89) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Orzysz (piski, woj. warmińsko-mazurskie)