Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Banówka

Kod obszaru:

pltmp353

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

621,1 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Dolina niewielkiej rzeki na Warmi z charakterysycznym kompleksem siedlisk przyrodniczych. Ważne dla zabezpieczenia wschodniej granicy zasiegu "grądów subatlantyckich". Poza grądem subatlantyckim występują tu jeszcze 3 siedliska z Dyrektywy Siedliskowej (naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe) oraz 5 gatunków z tej Dyrektywy (wydra, bóbr, żółw błotny, kumak nizinny, traszka grzebieniasta).

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Obszar położony na zachód od obszaru Bieńkowo.
Obszar Bieńkowo jest położony ok. 15 km od granicy z Rosją (obwód kaliningradzki). Do Pieniężna można dojechać koleją i dalej dojazd indywidualny drogą nr 510 z Pieniężna ku północnemu wschodowi do Lelkowa, a następnie drogami lokalnymi, ok. 5 km na zachód do wsi Krzekony i na północ do Bieńkowa. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Obszar jest chroniony jako użytek ekologiczny. Turyści mogą korzystać z noclegów w Braniewie, przy okazji zwiedzić gotycką wieżę bramną - pozostałość murów obronnych i resztki zamku biskupów warmińskich.
Warmińsko-Mazurska Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. Staromiejskiej 1 w Olsztynie. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.warmia-mazury-rot.pl, a w razie szczegółowych pytań skontaktować się drogą mailową: wcit@warmia.mazury.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Szczytnie (LOT Powiatu Szczycieńskiego), Nidzicy (LOT Powiatu Nidzickiego), Mrągowie (LOT „Ziemia Mrągowska”), Morągu (LOT „Kraina nie odkrytych tajemnic”), Iławie (LOT Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy), Ostródzie (Zachodniomazurska LOT w Ostródzie), Lidzbarku Warmińskim (Stowarzyszenie „Dom Warmiński”), Mikołajkach (LOT Mikołajki).
Można również skontaktować się z jedną z lokalnych grup działania: Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w gminie Biskupiec, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIDER w EGO" (Ełk), Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Stowarzyszenie LGD "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" (Dobre Miasto), Fundacja Lokalna Grupa Działania partnerstwo dla Warmii (Pieniężno, Pakosze), Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" (Łukta), Związek Stowarzyszeń "Brama Mazurskiej Krainy" (Nidzica).

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
• lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• bóbr europejski - ssak
• wydra - ssak
• kumak nizinny - płaz
• traszka grzebieniasta - płaz
• żółw błotny - gad

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9; 10-575 Olsztyn; tel.  (089) 52 32 378; fax.  (089) 52 32 405; e-mail: wkp@uw.olsztyn.pl; www.olsztyn.rdos.gov.pl   Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej; ul.Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn , tel.: 089/ 535-35-66 , fax: 089/ 535-35-66 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazursiego, Departament Turystyki; 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, tel.: (0-89) 521 94 50; fax.: (0-89) 521 94 59; e-mail: dt@warmia.mazury.pl Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Staromiejska 1, Olsztyn, tel.: (089) 53 53 565, 53 53 567, fax.: (89) 53 53 566, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, strona internetowa: http://www.warmia-mazury-rot.pl

Jednostki administracyjne:

• Braniewo (braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Lelkowo (braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
• Pieniężno (braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)