Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Stawska Góra

Kod obszaru:

PLH060018

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Rezerwat "Stawska Góra" utworzony w 1956 r. leży w pobliżu miejscowości Staw. Garb ten pokryty jest murawami kserotermicznymi z wyraźnymi oznakami sukcesji krzewów. Ostoja zawiera również murawy bezpośrednio przylegające do rezerwatu. Ostoja położona jest na Wyżynie Lubelskiej, niedaleko Chełma. Zajmuje szczyt Góry Czubatki wznoszącej się nad doliną rzeki Garki. Ostoja utworzona została w celu ochrony murawy kserotermicznej zajmującej około 70% powierzchni terenu. Murawy te są bardzo cennym siedliskiem z europejskiego punktu widzenia. Na małej powierzchni rośnie tu ponad 200 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków rzadkich roślin ciepłolubnych m.in. miłek wiosenny, zawilec wielkokwiatowy, goryczka krzyżowa oraz pierwiosnka lekarska. Ostoja jest jednym z dwóch w województwie lubelskim stanowisk dziewięćsiłu popłocholistnego - gatunku cennego dla ochrony przyrody w Europie. Rośnie tu również ważny dla Europy storczyk - obuwik pospolity.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Chełm:
Bazylika p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny Zespół pokatedralny, Kościół p.w. Rozesłania Świętych Apostołów Zespół popijarski, Stare Miasto, Kościół p.w. Andrzeja Apostoła Klasztor Reformatów, Cerkiew Świętego Jana Teologa, Magistrat, Synagoga Mała, Chełmskie Podziemia Kredowe, Zabytkowa Kopalnia Kredy, Pałac Kretschmarów. Imprezy cykliczne: Chmielaki, spływy kajakowe „Bugiem i Uherką na Bolkowanie” PTTK we Włodowie, baza hotelowa w Chełmie, ścieżki przyrodnicze w rezerwacie torfowiskowym „Bagno Serebryskie”, „Stańków”, „Bachus”
Chełm: Informacja Turystyczna w Chełmie, Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
Ostoja znajduje się na północny - zachód od Chełma, leżącego na trasie biegnącej z Lublina do przejścia granicznego w Dorohucku. Do Chełma można dojechać pociągiem z Lublina, lub autobusem PKS z Lublina, Zamościa i Warszawy. Z Chełma należy podjechać autobusem PKS do wsi Staw lub autobusem 3B Chełmskich Linii Autobusowych do Horodyszcz. W Chełmie można zanocować w hotelu, schronisku młodzieżowym PTSM lub w gospodarstwie agroturystycznym w Pokrówce koło Chełma. Na posiłek można zatrzymać się w Chełmie w jednym z kilku barów lub restauracji. Do głównych atrakcji turystycznych Chełma należy Góra Zamkowa z pozostałościami grodu z X wieku oraz zamku książęcego z XIII wieku. Warte obejrzenia są również znajdujące się pod miastem podziemia kredowe. Być może uda się spotkać tam ducha Bielucha. Warto również odwiedzić Poleski Park Narodowy. W okolicach Chełma wytyczonych jest kilka pieszych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych m.in. z Chełma przez wieś Staw od rezerwatu Stawska Góra. W Chełmie organizowany jest co roku Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich promujący działalność filmową kina niezależnego. Można tu również zobaczyć Przegląd Widowisk Obrzędowych i Teatrów Wiejskich. Dalsze informacje można uzyskać w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla przyrody ostoi jest postępująca sukcesja drzew i krzewów oraz wnikanie gatunków synantropijnych z położonych w sąsiedztwie upraw rolnych.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Stawska Góra - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) *

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dziewięćsił popłocholistny
• obuwik pospolity

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Urząd Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm tel. (082) 563 65 53 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie fax: (081) 74-24-330, tel.: (081) 74-24-312 http://www.lublin.rdos.gov.pl Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48 e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm http://urzad.chelm.pl/ Informacja Turystyczna w Chełmie http://www.itchelm.pl/ Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie ul. Lubelska 139d/15 22-109 Chełm 6 tel. 507 324 323, 600 970 932 e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl, http://ow_chelm.pttk.pl

Jednostki administracyjne:

• Chełm (chełmski, woj. lubelskie)