Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Kępa Redłowska

Kod obszaru:

pltmp344

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

115,2 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Propozycje zmian:

Opis przyrodniczy:

Ostoja "Kępa Redłowska" obejmuje rezerwat krajobrazowym, podlegającym ochronie częściowej. Jego powierzchnia wynosi obecnie 120 ha (pierwotnie było to 126,93 ha). Zamiarem jego utworzenia była ochrona wszystkich elementów przyrodniczych na tym terenie. Szczególnie chciano objąć ochroną stanowiska jarzębu szwedzkiego, obecnie podlegającego ochronie całkowitej, figurującego na "czerwonej liście" roślin zagrożonych w Polsce. Inne ważne walory przyrodnicze rezerwatu to naturalny i półnaturalny krajobraz nadmorskiej, polodowcowej wysoczyzny morenowej oraz pozostałości półnaturalnych zbiorowisk leśnych reprezentowanych przez: żyzną buczynę niżową, kwaśną buczynę niżową i kwaśną dąbrową.
Walory rezerwatu podnosi aktywny klif z zespołem procesów geomorfologicznych. Na klifie zbudowanym z glin zwałowych, w rejonie Cypla Orłowskiego, najbardziej abradowanym, znajdują się płaty pionierskiego zbiorowiska, którego najbardziej charakterystycznym i najbardziej widocznym gatunkiem jest podbiał pospolity. Wielkość powierzchni pokrycia ściany klifu, zbiorowiskami roślinnymi jest różna i zależna od takich czynników jak pochylenie ściany klifu i wiek fitocenozy. Obok podbiału występuje też rokitnik zwyczajny, którego naturalne stanowiska występują tylko na terenach nadmorskich. Rokitnik jest światłożądnym, pionierskim gatunkiem, który jako pierwszy z krzewów wkracza na obszary z roślinnością zielną lub na obszary zupełnie pozbawione roślinności. W zaroślach rokitnika często możemy znaleźć leszczynę, wiciokrzew suchodrzew i czereśnię. Na korzeniach rokitnika bytują bakterie brodawkowe, powoduje to wzbogacenie podłoża w azot. W związku z tym, w bliskim sąsiedztwie znajdziemy też rośliny nitrofilne, takie jak: pokrzywa, przytulia czepna i kłobuczka pospolita.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Ostoja zlokalizowana jest na obrzeżach Gdyni. Jest to zatem obszar do którego istnieje zarówno dogodny dojazd komunikacją zbiorową, jak również oferujący bogatą bazę gastronomiczno-noclegową.
Przez rezerwat przebiega ścieżka dydaktyczna „Kępa Redłowska”. Ścieżka rozpoczyna się na końcu Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni, prowadzi brzegiem morza i skręca w drugą z kolei drogę prowadzącą do rezerwatu (tablica -roślinność- w połowie długości). Częściowo wybetonowana droga przecina las i zmierza w stronę parkingu przy Szpitalu PCK w Redłowie. Trasa ścieżki prowadzi z powrotem do lasu. Na rozwidleniu dróg przy tablicy -zwierzęta- tworzy pętlę, a użytkownik sam wybiera jej dalszy przebieg:

  • Idąc prosto wychodzi się na plażę; a dalej - brzegiem morza i pod klifem - dociera się na molo w Orłowie (znajduje się tu tablica -klif-).
  • Skręcając w prawo idzie się dalej lasem i malowniczymi dolinami do granicy rezerwatu (rzeka Kacza), skąd trasa także prowadzi na molo.

Bliższe informacje o obszarze można uzyskać w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w Gdańsku.
Można również skontaktować się z jedną z Lokalnych Organizacji Turystycznych (w Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Tczewie, Krynicy Morskiej, Kwidzyniu, Łebie, Czarnej Dąbrówce, Szymbarku, Liniewie, Ustce, Człuchowie, Lęborku, Słupsku, Sztumie, Jastarni, Kartuzach, Sopocie, Wejherowie, Bytowie, Sztutowie).
Lokalne Grupy Działania mają swe siedziby w Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Morzeszczynie, Debrznie, Słupsku, Miastku, Chojnicach.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem dla ostoi jest antropopresja. Klify dodatkowo zagrożone są naturalnymi procesami „podmywania” klifu przez morze.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Kępa Redłowska - rezerwat przyrody

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• klify na wybrzeżu Bałtyku
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ul. Chmielna 54/57; 80-748 Gdańsk Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Długi Targ 8/10; 80-958 Gdańsk Tel.: (58) 320 41 39, 323 32 03, 323 32 04, 323 32 05 Fax.: (58) 323 32 03 it@prot.gda.pl; www.prot.gda.pl

Jednostki administracyjne:

• Gdynia (Gdynia, woj. pomorskie)