Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Popówka

Kod obszaru:

PLH060016

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

55,7 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar leży na wysokości 222-245 m n.p.m. i obejmuje niezalesione dno i zbocze suchej doliny, równoleżnikowej, o założeniach tektonicznych. Krajobraz urozmaicają górnokredowe wzgórza o łagodnych zboczach, pokryte warstwą lessu o miąższości od kilkunastu centymetrów do 1,5 m. W niższej części stoków dominują piaski. Teren jest użytkowany głównie jako łąki i pastwiska (100% powierzchni obszaru). Żyje tu jedna z siedmiu w naszym kraju, zwartych kolonii susła perełkowanego - gatunku ginącego w Polsce (gryzoń ten umieszczony jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt), o priorytetowym znaczeniu w Unii Europejskiej. Suseł jest zaliczany do gatunków ginących w Polsce. Żyje na terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz zbudowanych z lessów lub rędzin.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Ostoja położona jest w południowo - wschodniej części Wierzchowiny Grabowieckiej na Wyżynie Lubelskiej i jest stosunkowo łatwo dostępna komunikacyjnie. Znajduje się w odległości kilku kilometrów na północ od Miączyna, na zachód od szosy do Grabowca. Miączyn leży na trasie z Zamościa do Hrubieszowa. Z obu tych miast komunikacją PKS można dotrzeć do Miączyna.

Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych.

W czerwcu warto przyjechać do Zamościa na Jarmark Hetmański, w czasie którego odbywa się kiermasz wyrobów artystów ludowych i koncerty zespołów ludowych. W lipcu natomiast można podziwiać tu Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Eurofolk".

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda stepowego wzgórza.

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać turystykę nizinną pieszą, rowerową, konną.

Turystyka krajoznawcza – w pobliskich Świdnikach warto zobaczyć park podworski ze stawem, a w Niewirkowie – rezydencję pałacową Płacheckich (obecnie mieści się tu Szkoła Podstawowa).

Zagrożenia:

Głównym zagrożeniem dla susłów jest zaniechanie koszenia łąk i zaniechanie wypasu na terenie obszaru oraz drapieżnictwo psów i kotów z okolicznych gospodarstw, a także zaśmiecanie terenu.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Popówka - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• suseł perełkowany * - ssak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
  • Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych, 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3, tel. (84) 639 22 09.
  • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Informacji turystycznej udzielą:

  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze BORT - 0/ Zamość , 22-400 Zamość , ul. Staszica 31 tel. (84) 639 31 43, tel/fax 84 638 56 87 http://www.zamosc.pttk.pl/, e-mail: pttk.zamosc@pro.onet.pl
  • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
  • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl
  • Punkt Informacji Turystycznej w Hrubieszowie.

Jednostki administracyjne:

• Miączyn (zamojski, woj. lubelskie)