Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Las Hrabeński

Kod obszaru:

PLH180039

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

125,6 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar ten jest to niewielkim, ale zwartym kompleks leśny, który stanowi przykład doskonale zachowanego lasu liściastego, głównie o cechach grądu. Dużą część stanowią drzewostany bukowo-grabowe z domieszką dębu, lipy, jawor i innych gatunków liściastych. Cały omawiany obszar posiada bardzo dobrze zachowane runo leśne, bardzo bogate w gatunki m. in. geofitów wiosennych zawilec gajowy i żółty, cebulica dwulistna, kokorycz pełna). Niewielka powierzchnia w pd. - zach. części lasu (strome zbocze o ekspozycji północnej) porośnięta jest lasem składającym się z następujących gatunków: jawor, buk, lipa szerokolistna i wiąz górski z warstwą runa zdominowaną przez miesiącznicę trwałą i kokorycz pełną.
Niewielkie obszary wewnątrz lasu tworzą stare nasadzenia dębu czerwonego i modrzewia (na gruntach leśnych, z runem grądowym).

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar położone jest w pobliżu miejscowości Besko. Można tam dojechać samochodem jadąc drogą krajową nr 28 Sanok-Krosno. Do Beska można dojechać autobusami z Sanoka i Krosna. We wszystkich tych miejscowościach znajdują się stacje PKP. Jest tam także dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. Dodatkowo, w gminie Besko znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne.

BESKO
Turystyka krajoznawcza:

 • drewniany kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowany w 1755 roku i przebudowany w 1925 roku
 • klasycystyczna dzwonnica przykościelna z 1841 r.
 • zespół dworski z przełomu XIX/XX wieku obejmujący: oficynę, spichrz, zabudowania gospodarcze, park, ogrodzenie z kapliczką i zegarem słonecznym
 • zajazd nr 253 wybudowany w latach 1790-1810
 • dom zakonny ss. felicjanek, obejmujący dom nr 467 z 1883 roku, drewniany dom nr 466 z 1936 roku oraz kamienną figurę Matki Boskiej z 1870 roku
 • na prawym brzegu Wisłoka znajduje się tartak wodny z 1908

Turystyka aktywna, piesza:

 • Zielony- Besko- Moszczaniec

Turystyka aktywna, rowerowa:

 • Szlak doliną Wisłoka

Zagrożenia:

Jedynym zagrożeniem może być źle prowadzona gospodarka leśna.

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) *

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów tel. (17) 785 00 44 fax (17) 852 11 09 e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl, http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 • Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku citsanok@um.sanok.pl
 • Oddział PTTK "Ziemia Sanocka" e-mail:pttk@avx.pl, http://www.pttk.avx.pl/main/index.php

Jednostki administracyjne:

• Besko (sanocki, woj. podkarpackie)