Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Pastwiska nad Huczwą

Kod obszaru:

PLH060014

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

149,5 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja składa się z 2 enklaw i obejmuje bezleśne, równoleżnikowe wzniesienie na prawym brzegu Huczwy - dopływie Bugu. Wzgórze budują wapienne margle kredowe pod pokrywą lessową. Teren jest użytkowany głównie jako łąki i pastwiska (54% powierzchni obszaru). Żyje tu jedna z siedmiu w naszym kraju, zwartych kolonii susła perełkowanego - gatunku ginącego w Polsce, o priorytetowym znaczeniu w Unii Europejskiej. Suseł jest zaliczany do gatunków ginących w Polsce. Gryzoń ten żyje na terenach o charakterze stepowym, zwykle na ugorach, pastwiskach i miedzach. Zazwyczaj zasiedla łagodne i słoneczne stoki wzgórz zbudowanych z lessów lub rędzin.

Dane zaktualizowano w 2011 r.

Opis turystyczny:

Obszar leży na Wyżynie Zachodnio-Wołyńskiej, w południowo - zachodniej części Kotliny Hrubieszowskiej. Jest stosunkowo łatwo dostępny komunikacyjnie - znajduje się niedaleko miasta Tyszowce, leżącego w połowie drogi z Hrubieszowa (20 km) do Tomaszowa Lubelskiego (22 km). Do Hrubieszowa można dojechać pociągiem lub autobusem PKS z Lublina, Chełma i Zamościa. Następnie, do miejscowości Tyszowce można podjechać autobusem lokalnych linii PKS. Turyści korzystają z usług gospodarstw agroturystycznych. Co roku miasto Tyszowce zaprasza na uroczyście obchody rocznicy zawiązania konfederacji tyszowieckiej. W czerwcu można przyjechać do Zamościa na Jarmark Hetmański lub do Hrubieszowa na Jarmark Hrubieszowski, w czasie których odbywają się targi sztuki ludowej i liczne koncerty.

Turystyka ekologiczna: O walorach obszaru decyduje przyroda stepowego wzgórza.

Turystyka kwalifikowana: Można tu uprawiać nizinną turystykę pieszą, rowerową, konną.

Turystyka krajoznawcza – w pobliskich Tyszowcach - mieście słynnym z Konfederacji Tyszowieckiej (zawiązanej w 1655 r. przez szlachtę pod wodzą hetmana wielkiego koronnego Stanisława Rewery Potockiego i hetmana polnego Stanisława Lanckorońskiego w obronie praw króla Jana Kazimierza przeciwko Szwedom) i słynnym z rzemiosła (w tym wyrobu butów tak doskonałych, że podobno sam król Władysław Jagiełło zamawiał tyszowieckie buty) warto zwiedzić miejsce po zamczysku nad stawem.

Zagrożenia:

Głównymi zagrożeniami dla kolonii susła perełkowanego jest zaniechanie dotychczasowego użytkowania terenu (jako pastwisk i łąk) i sukcesja naturalna.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• suseł perełkowany * - ssak

Ważne dla Europy gatunki roślin
(z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• starodub łąkowy

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (81) 74 24 330, tel.: (81) 74 24 312
 • Wspólnota wsi Tyszowce, 22-630 Tyszowce
 • Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, tel. (84) 664 37 40.
 • Starostwo Hrubieszów strona internetowa: http://www.starostwo.hrubieszow.pl
 • Zespół Zamojskich Parków Krajobrazowych, Zamość;
 • Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków;

Informacji turystycznej udzielą:

 • Punkt Informacji Turystycznej w Hrubieszowie
 • Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p.107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, http://www.lrot.pl
 • Lokalna Organizacja Turystyki - Zamość i Roztocze Rynek Wielki 4 22-400 Zamość, info@roztocze.org nfo@roztocze.org tel. 84 638 58 06 fax. 84 638 58 06
 • Lokalna Organizacja Turystyczna w Tomaszowie Lubelskim
 • PTTK Oddział w Zamościu, Urząd Miasta Zamość, ul. Staszica 31, 22-400 Zamość, tel. 84 639 31 43, 84 627 15 64 http://zamosc.pttk.pl
 • Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej Rynek Wielki 13 - Ratusz tel. 84 639 22 92, tel/fax 84 627 08 13 e-mail: zoit@osir.zamosc.pl, www.zoit.zamosc.pl

Jednostki administracyjne:

• Tyszowce (tomaszowski (lubelskie), woj. lubelskie)