Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dęby w Mierucinie

Kod obszaru:

pltmp374

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

620,9 ha

Status formalny:
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List

Opis przyrodniczy:

Występują tu 4 siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne, grąd środkowoeuropejski, dąbrowy acidofilne, świetlista dąbrowa subkontynentalna.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Mierucin to wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Sośno. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bydgoskiego.
W gminie Sośno warto zobaczyć:

  • Sośno - Kościół Parafialny z końca XIX w.; kapliczka ok. 1900 r., wiadukt kolejowy ok. 1908 r.,
  • Ostrówek – dwór zbudowany około 1890 roku, bogata dekoracja architektoniczna, nawiązania do klasycyzmu i renesansu niderlandzkiego
  • Przepałkowo – dwór z XIX wieku. Na południe od dworu znajduje się park krajobrazowy
  • Rogalin – Pałac zbudowany w 1921 roku, wokół resztki parku krajobrazowego z początku XX w.
  • Tuszkowo – Dwór zbudowany w 1852 roku. We wschodniej części znajduje się mocno zdewastowany cmentarz rodzinny Pampe (właścicieli od XIX wieku majątku Tuszkowo)
  • Wąwelno – Barokowy kościół z XVIII wieku pałac z 1892 roku w parku krajobrazowym
  • Wielowicz – kościół szachulcowy z przełomu XVIII i XIX wieku

Obszar gminy jest ciekawy ze względu na jego walory przyrodnicze i krajobrazowe. Są tutaj tereny prawnie chronione do których zaliczyć należy: - rezerwat leśny o pow. 4,75 ha w Wąwelnie, Krajeński Park Krajobrazowy obejmujący dolinę rzeki Sępolenka (454 ha), obszar chronionego krajobrazu tzw. Ozy Wielowickie w Wielowiczku moreny czołowe we wsiach Tonin, Toninek, Ostrówek i Sitno, liczne pomniki przyrody oraz parki dworskie w Rogalinie, Wąwelnie i Przepałkowie. Większe skupiska lasów znajdują się w okolicach Szynwałdu, Toninka, Wąwelna, Sitna, Skoraczewa i Dębin, przeważnie o drzewostanie mieszanym z udziałem drzew iglastych tj. sosny i świerku oraz drzew liściastych: olchy, brzozy, dębu, buku. Elementem sieci hydrograficznej gminy są rzeki tj. rz Sępolenka i Krówka wpadające do rzeki Brdy na terenie gm. Koronowo oraz rzeka Orla wpadające do rzeki Noteć (gm. Nakło). Na północy duży kompleks łąk tzw. łąki mazurskie, o powierzchni 100 ha. Siedlisko ptactwa, głównie żurawia oraz dzikiej zwierzyny. Na skraju gminy w jej wschodniej części w miejscowości Dziedno znajduje się bezodpływowe jezioro o pow. ok. 70 ha. Środowisko przyrodnicze gminy jest środowiskiem nie zdegradowanym i o znikomym zanieczyszczeniu. Godne uwagi są występujące na terenie gminy zabytki typu sakralnego i pałacowo – dworskiego.
Do dóbr kultury należy zaliczyć, m.in. kościół barokowy z XVII wieku w Wąwelnie, kościół drewniany z przełomu XVIII i XIX wieku w Wielowiczu oraz zespoły dworsko – parkowe z końca XIX wieku w Wąwelnie, Przepałkowie, Rogalinie. Na najwyższym wzniesieniu Sośna znajdował się zabytkowy wiatrak typu holenderskiego z końca XVIII wieku. Planuje się jego odbudowanie oraz budowę w pobliżu skansenu, ośrodka wypoczynkowo – rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Oprócz organizacji pozarządowych na terenie gminy Sośno aktywnie działa wiele mniejszych grup społecznych. Są one związanie głównie ze środowiskiem szkolnym i samorządów wiejskich. To one właśnie wnoszą wielki wkład pracy w organizację różnego rodzaju festynów, bardzo popularnych na terenie naszej gminy i organizowanych przy okazji obchodów świąt narodowych, dożynek i majówek.
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna mieści się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (Plac Teatralny 2), adres do korespondencji: ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-36 Bydgoszcz. Można zapoznać się ze stroną internetową Organizacji: www.k-pot.pl a w razie szczegółowych pytań skontaktować się mailowo: biuro@k-pot.pl. Lokalne organizacje turystyczne (LOT) można odwiedzić w Tucholi (LOT "Bory Tucholskie"), Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy (LOT BYLOT), Inowrocławiu (Inowrocławska LOT "InLOT").

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) *
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1, 85-950 Bydgoszcz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz (do korespondencji) Urząd Marszałkowski w Toruniu, Pl. Teatralny 2, 97-100 Toruń (siedziba) Tel.: (52) 376 70 19, Fax.: (52) 376 70 19 biuro@k-pot.pl, www.k-pot.pl

Jednostki administracyjne:

• Dąbrowa (mogileński, woj. kujawsko-pomorskie)
• Janikowo (inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie)