Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Źródliska koło Zimnej Wody

Kod obszaru:

PLH020092

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

156 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Źródliska koło Zimnej Wody obejmują teren rezerwatu "Zimna Woda", a także jego otoczenie. Stanowią najlepiej zachowany kompleks żyznych, wielogatunkowych lasów liściastych w Nadleśnictwie Legnica. Lasy obszaru wyróżnia duża liczba starych drzew, będących siedliskiem dla licznej populacji pachnicy dębowej. Populacja pachnicy dębowej z terenów Źródliska koło Zimnej Wody stanowi prawdopodobnie 1-2 % populacji krajowej i około 5% populacji dolnośląskiej.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Obszar znajduje się przy miejscowości Zimna Woda, położonej niecałe 5 km na zachód od drogi krajowej nr 3 (będącej zarazem drogą nr E65). Kierując się nią na północ, dojedziemy do Lubina, zaś na południe- do Legnicy.
Na terenie Gminy Lubin znajduje się wiele miejsc wartych obejrzenia, zabytków architektury, pomników przyrody. Pełno jest tu także imprez organizowanych w trosce o kontynuowanie zwyczajów ludowych. We wsiach kultywowane są lokalne tradycje, a także funkcjonują w nich zespoły folklorystyczne i Koła Gospodyń. Wiele osób korzysta z oferty gospodarstw agroturystycznych, oferujących wyśmienitą kuchnię, jak również atrakcje związane z walorami wsi.
Pobliskie tereny przecinają liczne trasy turystyczne wiodące przez najbardziej urokliwe zakątki regionu. Miłośnicy turystyki pieszej i rowerowej znajdą tu dobrze oznakowane szlaki, w tym interesujące ścieżki przyrodnicze.
Szaki piesze:
- szlak leśny (zielony)
Bolesławiec- Chocianów -Lisiec-Krzeczyn Wielki - Lubin - Składowice - Toszowice - Stara Rudna-Rozłogi - Miłogoszcz - Górki - Chobienia
-szlak zabytków (żółty)
Lubiąż - Prochowice - Miłoradzice - Pieszków - Osiek - Lubin - Krzeczyn Mały – Przemków
- szlak polskiej miedzi (niebieski)
Złotoryja - Legnica - Chróstnik - Lubin - Grzybowa Góra - Rynarcice - Polkowice - Grodowiec - Głogów
Szlaki rowerowe:
- dookoła Lubina (niebieski)
Obora - Brunów - Gorzyca - Bolanów - Chróstnik - Gorzelin - Pieszków - Niemstów - Czerniec - Siedlce - Dąbrowa Górna - Ustronie - Składowice - Zalesie - Koźlice - Gola
- czerwony
Krzyżowa - Ręszów - Siedlce - Czerniec - Lubin - Gola - Rynarcice - Polkowice
- zielony
Raszówka - Gorzelin - Lubin - Obora

Zagrożenia:

Głównym jest usuwanie martwych i zamierających drzew, a przez to, niszczenie bazy siedliskowej i żerowiskowej pachnicy dębowej. Pozostałe to wycinka lasu, przed osiągnięciem wieku terminalnego, wypalanie lub zasypywanie śmieciami dziuplastych drzew oraz kolekcjonowanie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Zimna Woda - rezerwat leśny

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• pachnica dębowa * - bezkręgowiec

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław tel. (71) 340 68 07, fax (71) 340 68 06 e-mail: sekretariat@rdos.wroclaw.pl, http://wroclaw.rdos.gov.pl/
  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki www.duw.pl, e-mail: info@duw.pl tel.: (71) 340 62 73

Jednostki administracyjne:

• Lubin (lubiński, woj. dolnośląskie)