Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Olszanka

Kod obszaru:

PLH060012

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny:

kontynentalny

Powierzchnia:

11 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Obszar o powierzchni 8,8 ha, leżący na wysokości od 237 do 256 m n.p.m. położony w południowej części Wyniosłości Giełczewskiej. Zajmuje fragmenty zboczy wzgórz ostańców o ekspozycji południowo-zachodniej i północno-wschodniej, których kąt nachylenia wynosi około 5 stopni. W 98% obszar porasta naturalny las dębowy o charakterze grądu - siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. W drzewostanie występuje bardzo dużo okazów dębu szypułkowego, których wiek szacowany jest na około 200 lat; część okazów posiada rozmiary kwalifikujące je jako drzewa pomnikowe.

Dane zaktualizowano w 2009 r.

Opis turystyczny:

Jabłonna:
Punkty widokowe: Szabałowa Góra, góry Chełmiec i Szabałowa Góra, pomnik przyrody: głaz narzutowy, zabytki architektury sakralnej, walory turystyczno-wypoczynkowe: turystyka piesza i rowerowa, malownicza dolina Giełczwi.
Jabłonna: PTTK w Chełmie
Obszar jest stosunkowo łatwo dostępny samochodem. Można tam dojechać drogą Hrubieszów - Kasnystaw do miejscowości Kukawka gdzie trzeba skręcić na południe do miejscowości Olszanka lub drogą Zamość - Chełm do Skierbieszowa, skąd ku północnemu wschodowi, drogą lokalną również do miejscowości Olszanka. O atrakcyjności turystycznej obszaru decydują jego walory przyrodnicze. Obszar obejmuje rezerwat przyrody Olszanka (8,75 ha; 1983) położony na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego (12421 ha; 1990). Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych zrzeszonych w Krasnobrodzkim Stowarzyszeniu Turystycznym ubuzunow@zam.pl, www.agrokrasnobrod.zam.pl, agrokrasnobrod@zam.pl, tel. 084) 660 70 49, kom.0606 78 63 32. Informacje turystyczne: w lubelskim oddziale PTTK oraz RDLP w Lublinie, tel. (081) 532 70 31 czy Nadleśnictwo Świdnik, tel. (084) 664 24 50, które sprawują nadzór nad całym obszarem.
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna mieści się przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107 w Lublinie. Lokalne organizacje turystyczne można odwiedzić w Nałęczowie, Włodawie, Dęblinie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie.

Zagrożenia:

Największym zagrożeniem jest brak naturalnych odnowień dębu szypułkowego i sąsiedztwo pól stwarzające niebezpieczeństwo przenikania herbicydów.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Olszanka - rezerwat przyrody
• Krzczonowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*):

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

- RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Czechowska 4, tel. (081) 532 70 31; Nadleśnictwo Świdnik, 21-040 Świdnik, ul. Lotnicza 4, tel. (084) 664 24 50. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, http://www.lublin.rdos.gov.pl, fax: (081) 74 ? 24 ? 330, tel.: (081) 74? 24 ? 312 - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. M.C. Skłodowskiej 5 p. 107, Lublin, tel.: (81) 532 14 48, fax.: (81) 532 14 48, e-mail: d.lachowska@wp.pl, strona internetowa: http://www.lrot.pl - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Jednostki administracyjne:

• Jabłonna (lubelski, woj. lubelskie)