Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Dolina Baryczy

Kod obszaru:

PLB020001

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Powierzchnia:

55516,8 ha

Status formalny:
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska

Propozycje zmian:

Obszar w znacznej części pokrywa się ze specjalnym obszarem ochrony siedlisk "Ostoja nad Baryczą", którego pow. wynosi 82026,4 ha.

Opis przyrodniczy:

Obszar położony w Kotlinie Milickiej stanowiącej część Obniżenia Milicko-Głogowskiego. Utworzony został na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i obejmuje jego większą część. Zlokalizowany jest pomiędzy Żmigrodem na zachodzie (woj. dolnośląskie) a okolicą Przygodzic na wschodzie (woj. wielkopolskie). Ponad połowę obszaru stanowią grunty użytkowane rolniczo, około 30% to lasy i ponad 10% to zbiorniki wodne. Właśnie te ostatnie są najcenniejszymi elementami przyrodniczymi zarówno ostoi, jak i parku – są to kompleks stawów rybnych, z których najstarsze mają ponad 700 lat. Z cennych siedlisk wymienić należy lasy łęgowe, grądy niskie i olsy.
Ze względu na rozległe zbiorniki wodne obszar charakteryzuje się niezwykłym bogactwem ornitofauny. Do ich licznego bytowania przyczynia się ekstensywna produkcja rybacka i wielkość stawów, duża liczba wysp porośniętych trzcinami i drzewami, szerokie pasy szuwarów, porośnięte drzewami i krzewami groble, mała głębokość stawów i zabezpieczenie przed nadmierną ingerencją człowieka. Do najcenniejszych ptaków na tym obszarze należą m.in.: bąk, bączek, bocian czarny, bielik i łabędź krzykliwy. Wiosną spotkać można żerującego na wilgotnych łąkach żurawia, w trzcinach buduje zaś gniazda błotniak stawowy. Obszar jest istotnym szlakiem ptasich wędrówek, ptaki zatrzymują się tutaj by odpocząć i nabrać sił do dalszej drogi (m.in. żurawie, gęsi zbożowe). O ogromnym znaczeniu tego terenu dla ochrony ptaków świadczy zgłoszenie go na listę obszarów Konwencji Ramsar (obszar Stawy Milickie).
Na obszarze ostoi występują liczne gatunki roślin i grzybów chronionych, z czego najwięcej gatunków związanych jest z siedliskami leśnymi i wodnymi. Udokumentowano stanowiska takich roślin jak bluszcz pospolity, grążel żółty, sromotnik bezwstydny czy widłak goździsty. Licznie reprezentowane są storczyki, częściowej ochronie podlegają zaś: kruszyna pospolita, konwalia majowa, kalina koralowa, centuria pospolita i porost - płucnica islandzka.

Dane zaktualizowano w 2009 roku.

Opis turystyczny:

Dojazd do Doliny Baryczy możliwy jest z Ostrowa Wlkp. i Wrocławia. Z tych miast dojedziemy pociągiem bądź autobusem do głównych miejscowości Doliny, Milicza i Odolanowa. Na całym terenie znajdują się wysoko rozwinięte usługi gastronomiczne i hotelarskie. Bez problemu znajdziemy wyżywienie i nocleg w Miliczu, Zdunach, Odolanowie, Ostrowie Wlkp., Twardogórze, Żmigródzie, a także pomiędzy tymi miejscowościami. Nocleg dla każdego począwszy od hoteli, poprzez gospodarstwa agroturystyczne, a skończywszy na campingach. W Dolinie Baryczy można korzystać z wielu rodzajów turystyki. Zespół pałacowy w Goszczu czy ruiny zamku w Miliczu to tylko klika z liczny atrakcji dla miłośników historii. Tereny są także przygotowane pod turystykę pieszą, rowerową, kajakową, konną i wiejską. Wiele atrakcji dla ornitologów i wędkarzy. Ciekawie wytyczone szlaki turystyczne jak i dydaktyczne. W Miliczu istnieje możliwość zorganizowania wesela, konferencji lub innych imprez plenerowych i okolicznościowych. Zimą dodatkową atrakcją są kuligi. Na obszarze organizowane są różnorakie imprezy np. promujące sport i zdrowie. Coroczną imprezą są Dni Karpia. W Miliczu znajduje się punkt informacji turystycznej.

Zagrożenia:

Podstawowym zagrożeniem dla ptaków jest zarówno zaniechanie, jak i intensyfikacja gospodarki stawowej, a w partiach zajętych przez użytki zielone - zaniechanie użytkowania pastwiskowo-łąkarskiego.

Istniejące formy ochrony przyrody:

• Olszyny Niezgodzkie - rezerwat leśny
• Wydymacz - rezerwat leśny
• Wzgórze Joanny - rezerwat leśny
• Park Krajobrazowy Doliny Baryczy - rezerwat leśny
• Las Pardoliński (proj.UE) - rezerwat leśny
• Stawy Milickie - rezerwat leśny

Ważne dla Europy gatunki zwierząt
(z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki priorytetowe(*):

• dzięcioł zielonosiwy - ptak
• zimorodek - ptak
• rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
• rybitwa białowąsa - ptak
• rybitwa czarna - ptak
• batalion - ptak
• derkacz - ptak
• zielonka - ptak
• kropiatka - ptak
• żuraw - ptak
• błotniak stawowy - ptak
• kania czarna - ptak
• kania ruda - ptak
• bielik - ptak
• podgorzałka - ptak
• łabędź krzykliwy - ptak
• bocian czarny - ptak
• bocian biały - ptak
• bąk - ptak
• bączek - ptak
• gęś białoczelna - ptak

Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu www.poznan.rdos.gov.pl, e-mail: sr@poznan.uw.gov.pl tel. 061-854-16-08, fax 061-854-16-02

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu http://wroclaw.rdos.gov.pl, email: rdossekr@duw.pl/ tel.: (071) 340-68-07, fax: (071) 340-68-06

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy www.sgtbarycz.pl, sgtbarycz@wp.pl tel.: (0 71) 387 13 19

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wrocław

Dyrekcja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Wrocław

Ciekawe inicjatywy:

• ekorozwój Doliny Baryczy
rezerwat leśny

Jednostki administracyjne:

• Cieszków (milicki, woj. dolnośląskie)
• Krośnice (milicki, woj. dolnośląskie)
• Milicz (milicki, woj. dolnośląskie)
• Twardogóra (oleśnicki, woj. dolnośląskie)
• Trzebnica (trzebnicki, woj. dolnośląskie)
• Żmigród (trzebnicki, woj. dolnośląskie)
• Odolanów (ostrowski (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Przygodzice (ostrowski (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Sośnie (ostrowski (wielkopolskie), woj. wielkopolskie)
• Pakosław (rawicki, woj. wielkopolskie)

Źródła danych:

• - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju http://barycz.pl