Strona główna Lista obszarów Wyszukiwarka Powrót do portalu

Jesteś w...

Spis wszystkich obszarów

Lp .. Kod .. Nazwa .. Powierzchnia [ha]..
1 pltmp517 Chrusty 2635,6
2 PLH260013 Dolina Białej Nidy 5116,8
3 PLH260014 Dolina Bobrzy 612,7
4 PL142 Dolina Czarnej (ob. ptasi) 39846,0
5 PLH260015 Dolina Czarnej (ob. siedliskowy) 5780,6
6 PLH260016 Dolina Czarnej Nidy 1191,5
7 PLH260017 Dolina Górnej Mierzawy 912,4
8 PLH260018 Dolina Górnej Pilicy 11195,1
9 PLH260019 Dolina Kamiennej 2585,3
10 PLH260001 Dolina Krasnej 2384,1
11 PLH260020 Dolina Mierzawy 1320,1
12 PLB260001 Dolina Nidy 19956,1
13 pltmp571 Dolina Świśliny 3692,0
14 PLH260021 Dolina Warkocza 337,9
15 pltmp389 Działy 181,3
16 pltmp538 Gaj 502,0
17 PLH260022 Góry Pieprzowe 77,0
18 PLH260023 Kras Staszowski 1743,5
19 PLH260024 Krzemionki Opatowskie 691,1
20 PLH260040 Lasy Cisowsko-Orłowińskie 10406,9
21 PLH260011 Lasy Skarżyskie 2383,5
22 PLH260010 Lasy Suchedniowskie 19120,9
23 PLH260002 Łysogóry 8081,3
24 PLB140006 Małopolski Przełom Wisły 6972,8
25 PL154 Niecka Włoszczowska 110755,0
26 PLH260025 Ostoja Barcza 1523,5
27 PLH260026 Ostoja Brzeźnicka 811,8
28 PLH260027 Ostoja Gaj 466,6
29 PLH260028 Ostoja Jeleniowska 3589,2
30 pltmp565 Ostoja Kielecka 4091,9
31 pltmp573 Ostoja Konecka 1418,8
32 PLH260029 Ostoja Kozubowska 4256,8
33 pltmp564 Ostoja Maluszyńska 4224,4
34 PLH260003 Ostoja Nidziańska 26515,6
35 PLH260030 Ostoja Pomorzany 906,0
36 PLH260004 Ostoja Przedborska 11605,2
37 PLH260031 Ostoja Sieradowicka 7847,4
38 pltmp572 Ostoja Skarżyska 4661,9
39 PLH260032 Ostoja Sobkowsko-Korytnicka 2204,1
40 PLH260033 Ostoja Stawiany 1194,5
41 PLH260034 Ostoja Szaniecko-Solecka 8072,9
42 PLH260035 Ostoja Wierzejska 224,6
43 PLH260036 Ostoja Żyznów 4480,0
44 PLH260037 Przełom Lubrzanki 272,6
45 PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce 15116,4
46 PL166 Świętokrzyska Dolina Wisły 3930,0
47 PLH180049 Tarnobrzeska Dolina Wisły 4059,7
48 PLH260038 Uroczyska Lasów Starachowickich 2349,2
49 PLH260012 Uroczysko Pięty 753,4
50 PLH260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 8616,5
51 PLH260039 Wzgórza Kunowskie 1868,7
52 pltmp566 Żyznów 7637,1

Kryteria wyszukiwania

  • Województwo: świętokrzyskie

Filtruj

Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa ptasia
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: Dyrektywa siedliskowa
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Obszar proponowany przez Rząd RP w 2009 r.
Obszar konsultowany przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r.
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach listy IBA
Obszar proponowany przez organizacje pozarządowe w ramach Shadow List